Grafiska riktlinjer för årsmöten

Nu är det enklare än någonsin att hålla ett snyggt årsmöte som följer Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil!

På denna sida hittar du det grafiska materialet som är framtaget för lokalavdelningarnas och distriktens årsmöten. Men tydliga instruktioner och en lathund för hur du ska använda det kan du göra snygga handlingar som är enhetliga med andra årsmöten inom Svenska Kyrkans Unga runt om i landet och dessutom enkelt skapa en logga till din lokalavdelnings eller ditt distrikts årsmöte.

Arbetsdokument för årsmöteslogotyperna (Photoshop och Illustrator)

Om du inte har tillgång redigeringsprogram kan du skapa årsloggan på webben som du ser nedanför.

De grafiska riktlinjerna är framtagna av Andreas Lindén och hemsidan som genererar en logotyp är från början skapad av Andreas Rost.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.