Vem kan åka på våra arrangemang?

En del av våra arrangemang är öppna så vem som helst anmäla sig, en del är inte det. För att du som medlem lätt ska ha koll på vad du kan åka finns det nu en lathund för alla arrangemang som förbundet styr över.

Har du frågor om våra arrangemang så hör av dig till Christian Olsmalm på christian.olsmalm@svenskakyrkansunga.se eller på 018-640 645.

 

Riksårsmötet

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året.

Rikshelgen

Rikshelgen är för dig som sitter i en distriktsstyrelse eller nationell arbetsgrupp. Rikshelgen är en mötesplats för nyckelpersoner i vår organisation. Syftet med mötesplatsen är att få träffas över distriktsgränserna, samtala, dela kristen gemenskap samt att få utbildning och fortbildning.

DO-samling

Minst en gång varje år samlar förbundet alla distriktsordförande och vice på Distriktsordförandesamling, förkortat DO-samling, för att dela erfarenheter och samtala om vad som händer i respektive distrikt. Träffarna är också en fortbildning för ordförandena och en möjlighet att samtala kring aktuella frågor för Svenska Kyrkans Unga.

De Ungas Kyrkomöte

På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare (utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distrikt) och diskuterar och skriver motionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomötet. Fem representanter från varje distrikt i Svenska Kyrkans Unga funderar tillsammans med fem representanter från Salt barn och unga i EFS över frågor som rör Svenska kyrkans nutid och framtid genom att gå igenom kyrkomötets motioner.

Riksläger 2023

Alla medlemmar mellan 20-30 år är välkomna att delta.
Antalet personer på Rikslägret 2023 är begränsat till 45 personer.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.