Dan Westerberg

Jag jobbar med att ge support kring Medlemssidorna till medlemmar, registeransvariga och administratörer. Medlemssidorna överlag vilar hos mig. Det innebär allt från att hålla manualen uppdaterad till att på förfrågan hålla utbildningar för registeransvariga och administratörer. Dessutom är jag kontakt mot leverantören om allt från driftstörningar till utvecklandet av nya funktioner. Jag arbetar med medlemskampanjerna, men främst med medlemsrapportering och medlemskontroll. I mina uppgifter ingår även uttag av data för utskick och statistik.

Kontakta mig om du har frågor om detta.

E-post: dan.westerberg@svenskakyrkansunga.se

Telefon: 018-640 649

Mobil: 0702 – 84 19 06

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.