Kerstin Fagerlind

Min arbetsuppgift är att leda kansliet, hantera personalfrågor, ekonomi och vara en länk mellan förbundsstyrelse och kansli. Jag är kansli representant i arbetsgruppen för normmedvetet arbete och kontaktperson för valberedningen och presidiet för Riksårsmötet. Jag arbetar också med beställningar i vår webbutik och planerar De Ungas Kyrkomöte tillsammans med teologiska samordnaren och planeringsgruppen.

Kontakta mig om du har frågor om till exempel förbundsstyrelsens protokoll eller personalrelaterade frågor.

E-post: kerstin.fagerlind@svenskakyrkansunga.se

Telefon: 018-640 653

Mobil: 070-2510017

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.