Oskar Skäremo

Jag arbetar med att skapa engagemang för globala frågor som klimat, fred, jämställdhet och andra rättvisefrågor. Jag utgår från Agenda 2030 och hållbarhetsmålen i mitt arbete. Andra arbetsuppgifter är att underlätta för medlemmar som vill engagera sig för en mer rättvis och hållbar värld genom att ta fram material, arrangera utbildningar samt vara Svenska Kyrkans Ungas representant i olika nätverk. Samordnaren för globala påverkansfrågor är också med i globala arbetsgruppen och arbetar med Ageravolontärerna i samarbete med medarbetare på Act Svenska kyrkan.

E-post: oskar.skaremo@svenskakyrkansunga.se

Telefon: 018-640 658

Mobil: 0730–54 47 28

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.