Hagströms utbildningsstiftelse

Hagströms utbildningsstiftelse är en stiftelse som ägs av Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.
För att kunna söka bidrag så måste en uppfylla nedanstående krav:

          Utbildning:

  • Bidrag med maximalt 5000 kr per utbildning/kurs
  • Sökande ska vara medlem i SKUL
  • Kan sökas till och med året man fyller 30 år
  • Utbildningen ska vara kyrklig eller ha en tydlig koppling till vår verksamhet
  • Kursplan eller motsvarande ska bifogas
  • Utbildningen ska på något sätt gagna Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och våra medlemmar. Exempelvis genom att den som går utbildningen sprider sin kunskap vidare genom föreläsningar, workshops eller liknande på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift läger och arrangemang eller i våra lokalavdelningar.
  • Ansökan görs individuellt
  • Gäller inte kyrkans utbildningar till präst, pedagog, diakon och kyrkomusiker

Sista ansökningsdatum:

15 oktober för behandling på novembermötet
15 april för behandling på majmötet

Ansökningsblankett för utbildningar

 

Skicka ansökan till
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift
box 32
221 00 Lund

 

Kontakta oss