Hagströms utbildningsstiftelse

Hagströms utbildningsstiftelse

Hagströms utbildningsstiftelse är en stiftelse som ägs av Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.
För att kunna söka bidrag så måste en uppfylla nedanstående krav:

          Utbildning:

  • Bidrag med maximalt 5000 kr per utbildning/kurs
  • Sökande ska vara medlem i SKUL
  • Kan sökas till och med året man fyller 30 år
  • Utbildningen ska vara kyrklig eller ha en tydlig koppling till vår verksamhet
  • Kursplan eller motsvarande ska bifogas
  • Utbildningen ska på något sätt gagna Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och våra medlemmar. Exempelvis genom att den som går utbildningen sprider sin kunskap vidare genom föreläsningar, workshops eller liknande på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift läger och arrangemang eller i våra lokalavdelningar.
  • Ansökan görs individuellt
  • Gäller inte kyrkans utbildningar till präst, pedagog, diakon och kyrkomusiker

Sista ansökningsdatum:

15 oktober för behandling på novembermötet
15 april för behandling på majmötet

Ansökningsblankett för utbildningar

Skicka ansökan till
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift
box 32
221 00 Lund

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.