Hagströms utbildningsstiftelse

Hagströms utbilningsstiftelse är en stiftelse som ägs av Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift.
För att kunna söka bidrag så måste en uppfylla nedanstående krav:


Svenska kyrkans grundkurs

 • Bidrag med maximalt 1000 kr per termin
 • Sökande ska vara medlem i SKUL
 • Kan sökas till och med året man fyller 30 år
 • Ska vara inskriven och läsa kursen på en skola
 • Ansökan görs under pågående utbildning

Sista ansökningsdatum:

15 oktober om man ansöker för höstterminen
15 april om man ansöker för vårterminen

Ansökningsblankett för Svenska Kyrkans grundkurs

 

Övriga utbildningar

 • Bidrag med maximalt 5000 kr per utbildning/kurs
 • Sökande ska vara medlem i SKUL
 • Kan sökas till och med året man fyller 30 år
 • Utbildningen ska vara kyrklig eller ha en tydlig koppling till vår verksamhet
 • Kursplan eller motsvarande ska bifogas
 • Utbildningen ska på något sätt gagna Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift och våra medlemmar. Exempelvis genom att den som går utbildningen sprider sin kunskap vidare genom föreläsningar, workshops eller liknande på Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift läger och arrangemang eller i våra lokalavdelningar.
 • Ansökan görs individuellt
 • Gäller inte kyrkans utbildningar till präst, pedagog, diakon och kyrkomusiker

Sista ansökningsdatum:

15 oktober för behandling på novembermötet
15 april för behandling på majmötet

Ansökningsblankett för övriga utbildningar

 

Skicka ansökan till
Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift
box 32
221 00 Lund

 

Kontakta oss