Lokalavdelningspotten

Efter ett beslut på årsmötet 2016 antogs en modell för hur lokalavdelningar ska kunna söka ekonomiskt stöd för samarrangemang där minst tre lokalavdelningar står som arrangörer. Nedan finner ni en modell för hur arbetet med ansökan ska ske samt ansökningsblanketter, i både PDF- och Word-format som fylls i och sedan skickas till:

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift

Box 32 221 00 Lund

När ansökan sedan är mottagen behandlas den av distriktsstyrelsen som bedömer och beslutar om avslag, bifall på hela eller delar av det sökta beloppet. Därefter meddelas kassaförvaltaren om ansökans utslag.

Efter genomfört arrangemang SKA en utvärdering av arrangemanget skickas till distriktsstyrelsen.

Modell för Lokalavdelningspotten

Ansökningsblankett – Word

Ansökningsblankett – PDF