Lokalavdelningspotten

Lokalavdelningspotten

Efter ett beslut på årsmötet 2016 antogs en modell för hur lokalavdelningar ska kunna söka ekonomiskt stöd för samarrangemang mellan lokalavdelningar för att stärka gemenskapen mellan distriktets medlemmar.

Arrangemanget man planerar för ska stämma överens med Svenska Kyrkans Unga I Lunds Stifts syftesparagraf, och sträva efter att ha deltagare från minst tre lokalavdelningar.

Nedan finner ni ansökan och mer information. I Ansökningsblanketten finner ni även vart ni skickar ansökan.

När ansökan sedan är mottagen behandlas den av distriktsstyrelsen som bedömer och beslutar om avslag, bifall på hela eller delar av det sökta beloppet. Därefter meddelas kassaförvaltaren om ansökans utslag.

Efter genomfört arrangemang SKA en utvärdering av arrangemanget skickas till lokalavdelningspotten@skul.nu

Sista ansökningsdag höst: 31 maj

Sista ansökningsdag vår: 31 oktober

Kriterier för ansökan ur lokalavdelningspotten

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.