Nattkampen 2021

Anmälan till Nattkampen 2021 öppnas i mitten på augusti!

 

Lejonet kallar er!

”Herren ska de följa, och han ska ryta som ett Lejon”(Hos 11:10)

Herren ska vi följa och han ska ryta som ett lejon. Döttrar av Eva och söner av Adam, tillsammans vandrar vi för att möta lejonet vid lyktsstolpen i den mörka skogen.Vi skall stå enade mot den vita häxan och det är tillsammans som vårt ljus kan övervinna hennes mörker. Också månen på himlen och lägereldarna vid våra rastplatser lyser upp vår väg så att vi kan följa godhetens och hoppet ljus! Fem nattkampsdistrikt vandrar i natten och kämpar mot ondska och mörker, där också Kristus går vid vår sida och lyser upp vår väg.

Under hösten 2021 kommer Lunds distrikt att arrangera Nattkampen.
Arrangemanget är det största arrangemang vi har och är ett samarbete mellan de 5 sydligaste distrikten och som brukar samla mellan 300-400 personer.
Nattkampen 2021 kommer att äga rum den 25-26 september med utgångspunkt från Långasjönäs camping, som ligger utanför Asarum i Blekinge.
Arrangemanget, som startar under lördag eftermiddag och slutar till söndag lunch, kommer att genomföras i skogarna mellan Långasjönäs camping och Södra Hoka stiftsgård.

Nattkampen är en lagtävling där lag i olika åldrar och kategorier, under natten, går en ca 1 mil lång banan där de stöter på ca 7-8 stationer där de genom samarbete ska klara av olika uppgifter. Teman på stationerna kring FRILUFTSLIV, SJUKVÅRD OCH BIBEL finns alltid med. Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.

Program och tider kommer längre fram!

Laget och klasserna:

Klasserna skall bestå av 4-7 deltagare. Varje lag skall ha en ansvarig ledare (minst 18 år)

Klass 1 Yngre – med ledare utom tävlan

13-16 år. Skall ha en ansvarig ledare 18 år eller äldre, utom tävlan. Tävlar för en lokalavdelning-församling.

Klass 2 Äldre

17-22 år, en deltagare får vara äldre, inom tävla. Laget skall ha en deltagare (minst 18 år) som ansvarig ledare, inom tävlan. Tävlar för en lokalavdelning-församling.

Klass 3 Alla åldrar

13 år och äldre. Laget skall ha minst en deltagare som är 18 år eller äldre som ansvarig ledare, inom tävlan. Tävlar för en lokalavdelning-församling.

Klass 4 Övriga

Övriga lag. Lag från övriga distrikt, blandlag från olika lokalavdelningar/församlingar eller andra lag. Skall innehålla en ansvarig ledare, 18 år eller äldre, inom tävlan. Lag sammansatt av deltagare från flera lokalavdelningar/församlingar kan även delta i annan klass under en enda lokalavdelnings eller församlingens namn. Distriktsstyrelselag kan tävla på samma villkor som lokalavdelning/församling.

Här nedanför finns affischen i PDF-format som man kan ladda ner och skriva ut:

Affisch Nattkamp 2021

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.