Valberedningen

Valberedningen väljs vid varje Distriktsårsmöte och ska enligt stadgarna bestå av en sammankallande, en vice sammankallande och 1 – 3 ledamöter.

Valberedningen jobbar under året med att ta fram förslag till olika förtroendeposter inom organisationen; distriktsstyrelsen, ombud till Riksårsmötet, ombud till De Ungas Kyrkomöte och revisorer.

Vill du veta mer om vad de olika uppdragen innebär? Vill du nominera någon till ett uppdrag? Eller om du vill komma i kontakt med valberedningen i något annat ärende når du dem på valberedningen@skul.nu 

Sedan distriktsårsmötet 2022 sitter:

Sammankallande: 

Lina Kvist – Linderöd/Äsphult

Vice sammankallande:

Cornelia Henrysson – Bredvid Blocket

Ledamöter:

Isabell Gadd – Hässleholm

Erik Lunneby – Pater Noster

Emma Sjödin – Oasen

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.