Anmälan till Riksårsmötet 2022 är nu öppen!

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året.

Ombud och ersättare väljs av distrikten på distriktsårsmöten under våren. För att vara behörig att delta som ombud eller ersättare behöver du vara medlem 0-30 år i en lokalavdelning i det distrikt du representerar på Riksårsmötet.

Du kan alltid själv logga in och kontrollera om du är anmäld på Riksårsmötets sida på Medlemssidorna, och du kan ändra din anmälan eller avanmäla dig på Medlemssidorna fram tills anmälan stänger den 7 juni.

Du kan läsa mer om Riksårsmötet här. 

Du anmäler dig lätt till Riksårsmötet via Medlemssidorna.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.