Ett uttalande om kriget i Ukraina

Uttalande från Förbundsstyrelsen

Svenska Kyrkans Unga står upp för barn och unga, nu tänker vi extra på Ukraina, ett krigsutsatt land. Vi står alltid upp för de mänskliga och demokratiska rättigheterna därför kan vi inte acceptera att dessa kränks genom Rysslands krig i Ukraina. Vi ser att Ukrainas demokratiska system är hotat.

Som kristen barn- och ungdomsorganisation vill vi verka för demokrati, fred och rättvisa med Kristus i centrum. Vi vet att barn och unga är bland de som drabbas hårdast i en konflikt. Därför känner vi stark medkänsla och solidaritet med de barn och unga som på olika sätt lider av kriget i Ukraina. Inget barn ska behöva fly från sitt hem och för sitt liv. Inget barn ska behöva vara rädd för bomber eller kulor. Inget barn ska behöva säga hejdå till en förälder som tvingas rycka in i militären. Inget barn ska behöva uppleva krig. Barn ska få vara barn, i fred och trygghet.

Vi ber för ett snabbt och fredligt slut på konflikten. Vi ber om att alla barn och unga ska kunna återvända till sina hem, skolor och fritidsaktiviteter. Vi ber också om ett starkt engagemang inom Svenska Kyrkans Unga för Ukraina. Vi vill uppmana de av våra medlemmar som har möjlighet att vara med och stötta Act Svenska kyrkans nödinsamling med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Som kristna är det vår uppgift att slå följe med Jesus på fredens och ickevåldets väg. Våld och krig kan aldrig vara lösningen. Tillsammans kan vi visa att godhet har makt över ondskan.

#TroKanFlyttaBerg

Vad kan du göra i ditt distrikt och din Lokalavdelning?

Tips till distrikten:

  • Lyft, sprid och stötta Act Svenska kyrkans nödinsamling
  • Koppla fasteaktionens aktiviteter och insamlingar till kriget i Ukraina
  • Anordna manifestationer och gudstjänster för fred
  • Gå samman med andra organisationer och trossamfund och engagera er för fred
  • Kolla läget med lokalavdelningarna vad som sker lokalt och om de behöver stöd av distriktet

 

Tips till lokalavdelningarna:

  • Lyft, sprid och stötta Act Svenska kyrkans nödinsamling
  • Koppla fasteaktionens aktiviteter och insamlingar till kriget i Ukraina
  • Anordna manifestationer och gudstjänster för fred
  • Gå samman med andra organisationer och trossamfund och engagera er för fred
  • Kolla läget med medlemmarna och om de behöver stöd av lokalavdelningen/församlingen

Kom ihåg!

Svenska Kyrkans Unga står upp för de mänskliga rättigheterna och demokratin.

Svenska Kyrkans Unga är mot alla former av våld.

Svenska Kyrkans Unga vill verka för en fredlig värld för alla.

Svenska Kyrkans Unga vet att barn och unga är de som drabbas hårdast i en katastrof.

Som kristna och följare till Jesus är det vår uppgift att slå följe med honom på fredens väg.

Kriget är nära, men kriget är inte här än. Barn och unga ska inte behöva vara rädda i dagsläget. Försvarsmakten råder oss att leva våra liv som vanligt och göra det vi mår bra av.

Det är inget fel i att må bra. Du kan fortfarande vara solidarisk med Ukraina.

 

Svenska Kyrkans Unga står upp för barn och unga i Ukraina

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.