Uttalande

Svenska Kyrkans Unga genom sin förbundsstyrelse och i likhet med Sveriges Kristna Råd fördömer koranbränningar liksom alla aktioner och kampanjer som uttrycker förakt, hat eller hets på religiös eller etnisk grund. Ingen människa ska behöva uppleva medvetna kränkningar av sin tro och identitet. Vi står upp för en inkluderade och respekterande gemenskap i Sverige, där varje människa är fri att utöva sin tro och känna sig trygg och respekterad.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.