Debatt och Artikelarkiv

Debattartikel Kyrkans Tidning, 16/2 2022

Starkt samarbete med nästa ärkebiskop viktigt för kyrkans överlevnad

En stark barn- och ungdomsrörelse är grunden för att Svenska kyrkan ska fortsätta växa, frodas och ge kristna i alla åldrar chansen att mötas. Svenska Kyrkans Unga behöver ett tydligt stöd från biskoparna och särskilt den nya ärkebiskopen.

I år ska en ny ärkebiskop väljas. Ärkebiskopen har en stor roll i att staka ut vägen som Svenska kyrkan tar i form av agendasättande i diverse sammanhang den finns med i. 2018 beslutade kyrko­mötet att erkänna Svenska kyrkans Unga som sin officiella barn- och ungdomsorganisation.

Nästa år när Svenska ­Kyrkans Unga firar 30 år är det fem år sedan detta beslut fattades av kyrkomötet. Ändå finns Svenska Kyrkans Unga endast aktivt i cirka en sjättedel av alla 1 316 församlingar i Svenska kyrkan! Vi vill nu uppmuntra nästa ärkebiskop att aktivt ta initiativ till kontakt och samverkan, precis som avgående ärkebiskop har gjort under sin tid.

Svenska Kyrkans Unga ger barn och ungdomar fler möjligheter att få upptäcka och utvecklas i sin tro; att som ung få möjlighet att träffa andra kristna utanför sin församling och få möjlighet att träffa andra troende i liknande ålder, dels från sitt eget stift, men också från andra delar av Sverige och då få möjlighet att få träffa andra troende i den världsvida kyrkan – en underbar sak att stödja!

Som organisation behöver Svenska Kyrkans Unga stödet från både Svenska kyrkan och ärkebiskopen, det ger legitimitet och tyngd i vårt arbete med att skapa verksamhet och möten runt om i landet för unga kristna. Liksom Svenska Kyrkans Unga behöver Svenska kyrkan, behöver också Svenska kyrkan Svenska Kyrkans Unga! Vi är alla beroende av en ny generation av personer som kan bära kyrkan, en ny generation av gudstjänstfirare, förtroendevalda, anställda och alla ­andra roller som bär vår kyrka.

Vi vill fortsätta bygga en kyrka för alla – och då behöver vi folk som är villiga att bygga. En ny generation med unga kristna att rekrytera till medarbetare och församlingsmedlemmar, men också en trygg plats där barn och ungdomar får växa in i sin tro och samtidigt lära sig om demokrati och ansvar för skapelsen.

Att så dessa frön i våra barn och unga, att ge våra barn och unga möjlighet att växa upp, utvecklas, lära känna och sen kanske till och med jobba i en församling, det är en otroligt stor och fin möjlighet som borde vårdas – och det görs bäst genom ett samarbete som måste ske såväl i den lokala församlingsgemenskapen som på kyrkomötet.

En stark barn- och ungdomsrörelse är grunden för att Svenska kyrkan ska ha möjlighet att fortsätta växa, frodas och ge kristna i alla åldrar chansen att mötas. För att stärka barn- och ungdomsrörelsen behöver Svenska Kyrkans Unga ett tydligt stöd från biskoparna och särskild den person som blir ny ärkebiskop. Vi ser gärna ett ännu tydligare stöd än det som uttrycks i dag.

Att den nya ärkebiskopen tydligt visar i ord och handling att vi är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Detta skulle kunna vara genom initiativ ­såsom tydlig kontakt mellan ärkebiskop och förbund samt uppmana församlingar att all barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas genom Svenska Kyrkans Unga.

Ett tydligt ideologiskt ställningstagande för Svenska Kyrkans Unga är viktigt för vår fortlevnad. Därför är det viktigt att den nya ärkebiskopen tydligt visar att Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Att ärkebiskopskandidaterna tydliggör sin syn på Svenska Kyrkans Unga tycker vi därför ska vara en självklarhet nu när vi närmar oss nomineringsvalet som hålls den 30 mars.

Att vara stödmedlem ­kostar inget men ger Svenska Kyrkans Unga så mycket stöd. Precis som ärkebiskop Antje Jackelén är stödmedlem för Svenska Kyrkans Unga borde den nya ärkebiskopen såväl som alla biskopar vara stödmedlemmar. Alla över 30 år kan vara stödmedlemmar och därmed stötta organisationen ideologiskt; ett viktigt ställningstagande!

Tillsammans och gemensamt är vi starkare. Tillsammans så blomstrar och växer kyrkan. Tillsammans arbetar vi för att människor ska komma till tro, att kristna gemenskaper ska bildas och fördjupas och Guds rike utbredas.

Att ärkebiskopen har ett tydligt ställningstagande för Svenska Kyrkans Unga skulle innebära en stor ideologisk dignitet i Svenska kyrkan. Det hade varit ett steg närmare för att tillsammans verka för att stärka både nutida och framtida generationer. Att alla ska få möjlighet att få växa i tro och ansvar, i en kyrka där miljön, där kyrkorummet, blir en naturlig del av våra medlemmars liv och att tron får flöda fritt genom vår medlemmarnas liv. Där vi tillsammans låter tron nå de djupaste rötterna genom såväl körsång, läger, årsmöten som gemensamt gudstjänstfirande med mera.

Vi vill samtidigt tacka Antje Jackelén för alla samarbetet och den goda relation vi haft tillsammans under din tid som ärkebiskop hittills. Nu ser Svenska Kyrkans Unga gärna att den nya ärkebiskopen tar mycket initiativ för barns och ungas organisering i Svenska kyrkan speciellt genom Svenska Kyrkans Unga.

Vi vill inte vara två olika ­organisationer som jobbar mot varandra, utan vi vill jobba med varandra. Vi står inför stora utmaningar som sjunkande medlemsantal och dopsiffror. Låt oss möta dem tillsammans! Vi hoppas att den nya ärkebiskopen ska stötta oss tydligt och uttalat.

Tova Mårtensson
förbundsordförande för ­Svenska ­Kyrkans Unga

Viktor Joelsson 
vice förbundsordförande för ­Svenska Kyrkans Unga

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.