Mitt Undersvik: Andakt

Vi är många som längtar tillbaka till stiftsgården i Undersvik, därför bjuder Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift in till en andakt i Undersviksanda i Tunabergskyrkan.

Vi vill möjliggöra för så många som möjligt att vara med, därför kommer den också att sändas digitalt.

Läs mer här

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.