Ute barndag - Wild kids!

Lördagen den 8:e maj arrangerar vi en ute barndag för dig i åldern 7-12 år med temat Wild Kids. Dagen kommer inledas kl 10 med en inledande uppstart via zoom och sedan är det dags att genomföra stationerna med våran hjälp på hemmaplan hos er lokalavdelning. Dagen kommer att avslutas med en andakt via zoom tillsammans med korv och bröd.

Mat och material till dagen får man köpa in själv och sedan skickar man in kvitton till oss för att få ersättning. En ersättningsblankett och kvitton behöver vi för att kunna ge ut ersättning. Ersättningsblankett hittar du under dokument.

Man anmäler sig i lag med minst 4 + personal och max 8 + personal. Varje lag ska ha en lagledare och det är lagledaren som anmäler laget till arrangemanget.

Anmälan:

Anmälan görs via ett mejl till alice.karjalainen@svenskakyrkan.se

I anmälan behöver förnamn på deltagarna stå med.

Sista anmälningsdag är den 30/4!

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.