Distriktsårsmöte

Distriktsårsmöte(DÅM)

Åk på DÅM

Distriktsårsmötet är Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts (SKUL) högst beslutande organ. På DÅM så gör man många viktig saker så som bestämmer vad det ska vara för läger, utbildningar med mera inför kommande år. Man väljer även förtroendevalda inför kommande år.

För att få åka som ombud till årsmötet så måste man bli vald på lokalavdelningens årsmöte. Varje lokalavdelning har ett visst antal mandat som bestäms av hur många medlemmar lokalavdelningen hade året innan. Mandaten talar om hur många röster man får som lokalavdelning. Man kan skicka hur många ombud man vill och tillsammans bestämma hur man vill använda de röster man har.

Mandatfördelningen ser ut enligt följande:
1 – 24         medlemmar    2 mandat
25 – 49       medlemmar    3 mandat
50 – 74       medlemmar    4 mandat
75 –            medlemmar    5 mandat

Distriktsårsmötet 2022

Distriktsårsmötet 2022 kommer att vara på Jämshögs folkhögskola 1-3 April. Årets tema är En resa i tiden. Anmälan sker via medlemssidorna.  Kallelsen till årets Distriktsårsmöte hittar du här: Kallelse DÅM 2022

Skriv en motion
Har du har en idé som du tycker ska genomföras av SKUL? Då kan du skicka denna idén till årsmötet. Ett sådant förslag kallas för motion. Alla medlemmar får skicka hur många motioner de vill. Även lokalavdelningen kan skicka motioner till årsmötet. Motionsstoppet till årsmötet infaller sex veckor före Distriktsårsmötet. Vill du ha hjälp att skriva motioner kan du läsa vårat motionsexempel.

Skicka din motion till

ds@skul.nu

eller

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift
box 32
221 00 Lund

Årsmötesskola

Här finns en årsmötesskola du kan använda dig av för att lära dig mer om vad Distriktsårsmötet är och hur det går till

Årsmötesskola

Handlingar DÅM 2022

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.