Strategi 2027

Strategi 2027 är framtaget av Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse, som en färdplan mot ett önskat framtidsläge, där Svenska Kyrkans Unga är en organisation för alla barn och unga i Svenska kyrkan.

Du kan läsa hela Strategi 2027 här

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.