Grafisk profil

Den här manualen är till för dig som på något sätt ska göra grafiskt material inom ramen för Svenska Kyrkans Ungas verksamhet. En grafisk manual är till för att göra ditt jobb enklare och roligare. Med ett gemensamt uttryck för hela Svenska Kyrkans Unga stärks samhörigheten i organisationen och organisationen blir också enklare att känna igen. Manualen innehåller en helhetsbeskrivning av Svenska Kyrkans Ungas grafiska profil. För att sedan kunna arbeta med hela den grafiska profilen behövs lite olika element.

Grafisk manual

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.