Sociala medier

Här finns vi i sociala medier

Facebook: facebook.com/SvenskaKyrkansUnga

Instagram: instagram.com/svkyrkansunga

Youtube: youtube.com/SvenskaKyrkansUnga

 

Arbetsgrupper

Det finns också ett antal konton som våra nationella arbetsgrupper och nationella projekt ligger bakom.

Facebook

facebook.com/SvKUngaGlobalt – Arbetsgruppen för globala påverkansfrågor är avsändare

Instagram

instagram.com/svkungaglobalt – Arbetsgruppen för globala påverkansfrågor är avsändare.

instagram.com/svkungatro – Arbetsgruppen för kristen tro och identitet är avsändare.

instagram.com/svdemokrati– Arbetsgruppen för demokrati

instagram.com/svkungaprat – Nätprästen Ellen är avsändare.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.