De Ungas Kyrkomöte 2018

Vi påverkar Svenska kyrkan!

De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare (utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distrikt) och diskuterar och skriver motionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomötet.

Påverkar kyrkomötet

Fem representanter från varje distrikt i Svenska Kyrkans Unga funderar tillsammans över frågor som rör Svenska kyrkans nutid och framtid genom att gå igenom kyrkomötets motioner. De Ungas Kyrkomöte är med andra ord ingen remissinstans till kyrkomötet men många av våra synpunkter påverkar faktiskt hur kyrkomötesledamöterna resonerar. För Svenska Kyrkans Ungas del är De Ungas Kyrkomöte i första hand en mötesplats där medlemmar från norr till söder möts, stöter och blöter viktiga frågor och tränar oss i att förstå hur Svenska kyrkan styrs på nationell nivå.

Årets De Ungas Kyrkomöte

Nu är det snart dags för årets De Ungas Kyrkomöte. Under två intensiva dagar, den 29–30 september, kommer vi att diskutera 15 av kyrkomötets motioner för att sedan tillsammans formulera ett svar till varje motion.

Årets DUK blir lite annorlunda för dig som varit med förut. Vi kommer att i år testa konsensusmodeller för beslut, modeller som bland annat används i Equmeniakyrkan och i Kyrkornas världsråd. Presidiets eller som vi kallar dem moderatorernas uppgift är att se till så att alla olika grupper av deltagare får säga sitt om motionerna för att sedan som moderatorer skriva ett förslag till motionssvar. Som deltagare kan du då tycka att det är bra direkt, välja att gå med på det formulerade svaret även om det inte är vad du tycker eller bestämma dig för att detta blev inte bra. Målsättningen med konsensusmodeller är bra diskussioner där allas åsikter hörs, inte att fatta majoritetsbeslut. Om DUK trots arbetet med formuleringarna ändå inte kommer överens kan moderatorerna välja att låta ombuden rösta om en formulering men det är bara om det inte går att komma överens på annat sätt.

Under måndagen träffar De Ungas Kyrkomöte sedan representanter för kyrkomötet i ett forum för att presentera våra funderingar kring de motioner vi valt ut och tillsammans diskutera årets tema. Arrangemanget är som vanligt i Uppsala.

 

Motionssvar och berörda motioner

Här hittar du det sammanställda häftet med alla motionssvar.

De Ungas Kyrkomöte 2018 – Motionssvar och berörda motioner

Anmälan

Nu är anmälan stängd, sista anmälningsdag var 31 augusti.

Intyg

Här hittar du ett intyg om du behöver söka ledigt från skolan till forumet den 1 oktober.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.