Preliminärt RAM-schema 2024

Torsdag
08:30 Incheckning öppnar
09:30 Mötets öppnas och plenum
12:00 Lunch
13:30 Idétorg
17:30 Gudstjänst
18:00 Avslut
19:00 eventuell nattmangling

Fredag
08:30 Incheckning
09:00 Morgonbön
09:15 Plenum
12:00 Lunch
14:00 Plenum
17:45 Andakt
18:00 Middag
19:00 Eventuell nattmangling

Lördag
09:30 Incheckning
10:00 Plenum
11:00 Gudstjänst
12:00 Lunch
13:30 Plenum
16:30 Mötets avslutande

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.