Riksårsmötet

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året.

2024 är Riksårsmötet digitalt och infaller 8-10 augusti. 

Anmälan

Ombud och ersättare väljs av distrikten på distriktsårsmöten under våren. För att vara behörig att delta som ombud eller ersättare behöver du vara medlem 0-30 år i en lokalavdelning i det distrikt du representerar på Riksårsmötet.

Anmälan är nu stängd!

Mandatfördelning

Antalet ombud och ersättare som varje distrikt får skicka baseras på hur många aktiva lokalavdelningar varje distrikt hade under 2023. Fram till den 15 mars har lokalavdelningarna tid på sig att uppdatera sina uppgifter på Medlemssidorna och visa att de varit aktiva under 2023. Senast den 25 mars kommer mandatfördelningen att vara klar och meddelas till distrikten.

Mandatfördelning 2024

Motioner

Förslag till Riksårsmötet, motioner, kan skickas in av en medlem, en lokalavdelning eller ett distrikt. Sista datum för att skicka in motioner är 31 maj. Mejla eller posta din motion, som måste vara underskriven av motionären eller motionärerna, till förbundskansliet och förbundsordförande Clara Olsson.

Postadress:
Svenska Kyrkans Unga
Clara Olsson
751 70 Uppsala
 
Via e-post som scannad fil till clara.olsson@svenskakyrkansunga.se

Du får veta mer om hur en skriver en motion HÄR

Du hittar en film om att skriva motioner som Svenska Kyrkans Ungas demokratigrupp har gjort: Här

Handlingar

Alla handlingar, som propositioner (förslag från styrelsen), motioner, ekonomihandlingar med mera kommer att läggas upp här på hemsidan under fliken Handlingar, allteftersom de blir klara.

Kontakt & frågor

Vid frågor kan du alltid kontakta riksarsmotet@svenskakyrkansunga.se eller Arrangemangs och utbildningssamordnare  Christian Olsmalm på christian.olsmalm@svenskakyrkansunga.se alternativt 018 640 645

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.