De Ungas Kyrkomöte

Barn och ungas röst i kyrkomötet

VÄLKOMMEN TILL DE UNGAS KYRKOMÖTE 2024!
De Ungas Kyrkomöte, DUK, är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som kyrkomötet ska besluta om. Under två intensiva dagar, den 28-29 september, kommer vi att diskutera flera av kyrkomötets motioner för att sedan tillsammans formulera ett svar till varje motion.

Forum
De Ungas Kyrkomöte pågår från lördag till söndag och under måndagen den 30 september träffar DUK-deltagarna representanter från kyrkomötet i ett forum för att tillsammans diskutera motionssvaren som DUK har arbetat med under helgen. Forumet är en del av De Ungas Kyrkomöte och vi hoppas att alla har möjlighet att stanna kvar på måndagen, men det är inte ett krav för att delta på DUK.

Konsensus – en överenskommelse
Vi använder konsensusmodeller för beslut, ett sätt att gemensamt komma fram till ett beslut som bland annat används i Kyrkornas världsråd. Tanken med det är att allas åsikter ska få komma fram. Detta testades för första gången på De Ungas Kyrkomöte 2018 och användes även förra året. Hur det går till går vi igenom på plats.

Påverkan
Det är roligt att berätta att det arbete som vi gör vid De Ungas Kyrkomöte verkligen spelar roll! Flera gånger under kyrkomötet används våra motionssvar i debatten och alla utskott i kyrkomötet tar del av de motionssvar som vi skriver. Det är ett sätt för oss att kliva rakt in i besluten!

Tid
De Ungas Kyrkomöte öppnar lördagen den 28 september kl 09.00 och pågår till söndagen den 29 september kl 15.00. På kvällarna hoppas vi att vi har tid för häng och aktiviteter för alla som är kvar. Forumet på måndagen den 30 september håller på mellan 11.00- 15.30.

Plats
De Ungas Kyrkomöte kommer att vara i Uppsala, på Svenska kyrkans utbildningsinstitut på Linnégatan 1. Forumet sker i Universitetsaulan vilken ligger nära Uppsala Domkyrka.

Boende
Vandrarhemsboende kan väljas i anmälan, övrigt boende ordnas och bekostas av var och en eller distrikten. Ange i anmälan vilka dagar det finns behov av boende. För den som behöver, går det bra att komma redan på fredag kväll. Det kommer att finnas möjlighet att välja logi enligt kriterierna: killar, tjejer och mixad. Vi kommer inte kunna ta emot önskemål om att dela logi med speciellt distrikt eller person.

Kostnad
Distriktet står för resan för sina deltagare medan förbundet ordnar mat och golvlogi fredag-söndag och vandrarhem söndag till måndag. Att delta på DUK innebär i övrigt ingen kostnad.

Distriktsansvarig
De distrikt som väljer att skicka deltagare under 18 år ska ha en distriktsansvarig som är över 18 år.

Vi påverkar Svenska kyrkan!
De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare (utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distrikt) och diskuterar och skriver motionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomötet.

Påverkar kyrkomötet
Fem representanter från varje distrikt i Svenska Kyrkans Unga funderar tillsammans med fem representanter från Salt barn och unga i EFS över frågor som rör Svenska kyrkans nutid och framtid genom att gå igenom kyrkomötets motioner. De Ungas Kyrkomöte är med andra ord ingen remissinstans till kyrkomötet men många av våra synpunkter påverkar faktiskt hur kyrkomötesledamöterna resonerar. För Svenska Kyrkans Ungas del är De Ungas Kyrkomöte i första hand en mötesplats där medlemmar från norr till söder möts, stöter och blöter viktiga frågor och tränar oss i att förstå hur Svenska kyrkan styrs på nationell nivå

Information från tidigare kyrkomöten hittar du under Arkiv.

Anmälan sker via Lyyti

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.