Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen består av fem personer, varav en är sammankallande, och dessa personer väljs också på Riksårsmötet.

Du når dem på valberedning@svenskakyrkansunga.se

Fram till Riksårsmötet 2024 består valberedningen av 

Emma Svärd (sammankallande)

Erik Jildeteg

Olivia Lundegårdh

Isak Reisberg

Hampus Stensson

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.