Policys kring arrangemang

Policys att ha koll på

Svenska Kyrkans Unga har ett antal policydokument som berör våra riksarrangemang. Primärt handlar det om drogpolicyn, gudstjänstpolicyn, rese- och utgiftspolicyn, tillgänglighet- och inkluderingspolicyn och etik-, miljö- och upphandlingspolicyn.

Överlag strävar Svenska Kyrkans Unga efter att värna om vår skapelse och om varandra. I ovannämnda policys finns saker som vi vill att alla medlemmar på Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang tar hänsyn till. Ska du på ett riksarrangemang, läs gärna igenom dem.

 

Här kan du läsa alla policydokument i sin helhet.