Policys kring arrangemang

Policys att ha koll på

Svenska Kyrkans Unga har ett antal policydokument som berör våra riksarrangemang. Primärt handlar det om drogpolicyn, gudstjänstpolicyn, rese- och utgiftspolicyn, tillgänglighet- och inkluderingspolicyn och etik-, miljö- och upphandlingspolicyn.

Överlag strävar Svenska Kyrkans Unga efter att värna om vår skapelse och om varandra. I ovannämnda policys finns saker som vi vill att alla medlemmar på Svenska Kyrkans Ungas riksarrangemang tar hänsyn till. Ska du på ett riksarrangemang, läs gärna igenom dem.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.