Distriktsordförandesamling

En samling av delande och lärande

Minst en gång varje år samlar förbundet alla distriktsordförande och vice på Distriktsordförandesamling, förkortat DO-samling, för att dela erfarenheter och samtala om vad som händer i respektive distrikt. Träffarna är också en fortbildning för ordförandena och en möjlighet att samtala kring aktuella frågor för Svenska Kyrkans Unga.

Mer information
Förbundsordförande Jakob Schwarz, e-post: jakob.schwarz@svenskakyrkan.se, telefon: 018-640 646.