Distriktsordförandesamling

En samling av delande och lärande

Minst en gång varje år samlar förbundet alla distriktsordförande och vice på Distriktsordförandesamling, förkortat DO-samling, för att dela erfarenheter och samtala om vad som händer i respektive distrikt. Träffarna är också en fortbildning för ordförandena och en möjlighet att samtala kring aktuella frågor för Svenska Kyrkans Unga.

Frågor?

Kontakta förbundsordförande Tova Mårtensson på e-post tova.martensson@svenskakyrkansunga.se , eller på telefon: 018-640 646.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.