Handlingar 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Propositioner 2021

Motion - Svenska Kyrkans Unga nationellt skall verka för att all barn- och ungdomsverksamhet skall vara gratis.

Motion - Svenska Kyrkans Unga bör verka för gratis konfirmationsverksamhet nationellt.

Motion - Rikstäckande ungdomsläger

Motion - Uppdatera medlemssidorna

Motioner och motionsvar 2021

Gudstjänstordning

Att sats-lista 2021

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.