Distriktsårsmöte 2024

Linköpings distikt DÅM 27april

Varmt välkomna med på årets roligaste årsmöte.

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift samlas den 27 april i församlingshemmet i Skänninge.
Hela 45 deltagare anmälda och har du missat hör av dig senast fredag!

Årsmötet börjar 9.30 och vid lunchen får vi besök av Biskop Marika.
Vi planerar för  disco och mässa som avslutning på mötet framåt kvällen.
Hela programmet hittar du här: Linköping Samlade handlingar till DÅM 2024

Fakta

Tid: Start 9.30, Årsmötesförhandlingar lördagen den  27 april.

Plats: Skänninge församlingshem

Målgrupp: Valda ombud från alla distriktets lokalavdelningar. I mån av plats övriga nyfikna medlemmar och övriga besök!

Kostnad: Enligt stadgan ska lokalavdelningen stå för ombud och ersättares kostnader (exempelvis resa)!

Anmälan: Görs på medlemssidorna senast 6 april den 20 april. Logga in och sök på Distriktsårsmöte eller DÅM

Arrangörer: Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift

Vi återkommer med tider och annat praktiskt, räkna med att mötet tar hela dagen.
Handlingar till mötet kommer läggas upp på den här sidan fram till och med årsmötet.

Linköping Samlade handlingar: Samlade -Handlingar till DÅM 2024.docx (3)– uppdaterade 26 april

Enskilda dokument:

Linköping Kallelse-till-DÅM-2024

Linköping Verksamhetsberättelse  2023, e-signerad

Linköping Bokslut 2023, e-signerad 

Linköping Proposition 2024_1 verksamhetsplan 2024

Linköping Proposition 2024_2 preliminär verksamhetsplan 2025

Linköping Proposition 2024_3 rambudget 2024

Linköping Proposition 2024_4 preliminär rambudget 2025

Linköping Proposition 2024_5 Stadgeändring medlemsavgift

Linköping sakrevision-2023-signerad

sku_linkoping_revision2023

Sammanträdesordning –Samlade -Handlingar till DÅM 2024.docx (3)

MOTIONER

Motion från Söderköping Gröna draken till Linköpings DÅM 2024

Svar från distriktsstyrelsen på Motionen från Söderköping Gröna Draken: Linköping Handlingar till DÅM 2024.docx

Ombud – se nedan!

_____________________________________________________________________

Var med och påverka – Skriv en motion!

Är det något som du vill förändra i Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift? Då kan du skriva en motion till Distriktsårsmötet. Antingen skriver du den själv eller tillsammans med fler från din lokalavdelning eller distriktet.

Motionen ska vara undertecknad av den/de som skrivit motionen och ska skickas till linkoping@svenskakyrkansunga.se. Motionen ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 6 april.

Att skriva en motion till Distriktsårsmötet går till på samma sätt som till lokalavdelningens årsmöte. Så här skriver du en motion 

_____________________________________________________________________

Vem får åka?

Enligt stadgarna får lokalavdelningarna skicka antal ombud utefter hur många medlemmar (ej stödmedlemmar) lokalavdelningen hade året innan. Kolla med er registeransvarig hur många MEDLEMMAR ni var 2023, eller se listan på denna sida. I tabellen här nedan kan ni se hur många ombud ni får skicka.

under 25 medlemmar = 2 ombud

26-50 medlemmar = 3 ombud

51-75 medlemmar = 4 ombud

över 75 medlemmar = 5 ombud

Utöver dessa ombud kan ni även anmäla ersättare och observatörer i mån av plats, de har dock ingen rösträtt vid själva mötet. Det är viktigt att deltagarna är väl medvetna om vem de representerar och att det är lokalavdelningen som utser sina representanter.

_____________________________________________________________________

Förtroendevald – hur blir jag det?

Valberedningen för Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift jobbar med att hitta nya personer till olika förtroendeuppdrag inom organisationen. Sökandet är i full gång. De söker personer som vill och har tiden och engagemanget att sitta som ledamot i distriktsstyrelsen, bli vald till sakrevisor, räkenskapsrevisor eller varför inte sitta i valberedningen. De söker även personer som vill åka på Riksårsmötet (8-11/8) och/eller De Ungas Kyrkomöte (28/9-30/9).

Vet du någon som skulle passa för ett uppdrag? Eller är kanske just du intresserad av att sitta på någon av dessa poster? Hör av dig till valberedningen, Malin Melander, Vide Wallman eller Alexandra Ekman, på messenger eller på dm genom vår instagram @skulinkoping!

_____________________________________________________________________

Alla handlingarna till årsmötet kommer läggas ut här på hemsidan och skickas ut via mejl till alla anmälda när anmälningstiden är satt.

Kallelse till DÅM 2024

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.