Lokalavdelningspotten

Lokalavdelningspotten

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt har sedan flera år haft en avsatt summa i sin budget, den så kallade ”Lokalavdelningspotten.” Syftet med denna pott är att ge medlemmarna i distriktet möjligheten att söka pengar ur den så att de själva kan anordna arrangemang över lokalavdelningsgränsen.

Potten består av 10 000 kr och de distribueras efter ”först-till-kvarn” principen. Pengarna betalas ut efter överenskommelse.

Arrangemanget man planerar och vill söka pengar för ska gå in under vår syftesparagraf och sträva efter att ha deltagare från minst tre lokalavdelningar. Detta då potten är tänkt för att öka gemenskapen mellan distriktets medlemmar. På arrangemanget ska det vara en ansvarig som är myndig. Efter arrangemanget ska ett redovisningsformulär skickas in till distriktsstyrelsen.

Ansökan ska vara styrelsen tillhanda två månader innan tänkt datum för arrangemanget. Viktigt att tänka på gällande ansökningen är att styrelsen inte träffas under sommaren och detta innebär att ansökningar för arrangemang i början på hösten måste skickas in senast i maj. Ansökan sker via ansökningsformuläret och skickas på mejl till linkoping@svenskakyrkansunga.se.

Ansökningsblankett LA-potten

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.