Dokument

Dokument och blanketter

Här hittar du länkar till alla våra dokument och blanketter.

Stadgar

Stadgar är organisationens regler. I stadgarna står det bland annat hur årsmötet ska gå till, vilka som har rösträtt i organisationen och vad som krävs för att en lokalavdelning ska bli godkänd.  Dessa stadgar gäller för distriktsorganisationen, men många delar är samma som i förbundets stadgar.

Stadgar efter DÅM2021 

Policy

I policydokumentet har vi samlat hur Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift tänker i vissa frågor.  Policydokumenten finns till för säkerhetsställa att Svenska Kyrkans Ungas syfte finns med i allt vi gör. Det är ett hjälpmedel i beslut gällande bland annat resor, inköp och kommunikation.

Drogpolicy

Rese- och utgiftspolicy 

Miljö- och Etikpolicy

Kommunikationspolicy

Bön- och Gudstjänstpolicy

Årsmötesprotokoll

Klicka här nedan för att se våra årsmötesprotokoll.

Årsmötesprotokoll

Lokalavdelningspotten

Svenska Kyrkans Unga i Linköpings distrikt har sedan flera år haft en avsatt summa i sin budget, den så kallade ”Lokalavdelningspotten.” Syftet med denna pott är att ge medlemmarna i distriktet möjligheten att söka pengar ur den så att de själva kan anordna arrangemang över lokalavdelningsgränsen. I dokumentet hittar du information om hur ni söker pengar ur potten.

LA-potten

Medlemsblankett

Den som har möjlighet att förnya medlemskapet för andra i lokalavdelningen måste få en underskriven blankett från den som vill förnya sitt medlemskap. Här nedan finns medlemsblanketten.

Medlemsblankett 2022

Manual för medlemssidorna

Manual till Medlemssidorna_20191014

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.