Distriktsårsmöte för Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift

Fakta

Tid: Årsmötesförhandlingar lördagen den  1 april.  Möjlighet att delta på kringliggande läger finns 31 mars-2 april  2023
Program för dagarna hittar du här!

Plats: Gransnäs ungdomsgård (Transporter från och till årsmötet kan eventuellt samordnas från Tranås om behov finns.)

Målgrupp: Valda ombud från alla distriktets lokalavdelningar. I mån av plats övriga nyfikna medlemmar och övriga besök!

Kostnad:

Då både årsmöte och läger är kul och viktigt vill distriktsstyrelsen subventionera.
Men tyvärr är det inte möjligt att göra allt gratis för alla.
Så vi har gjort det vi har kunnat med prissättningen:
0 kronor för deltagande ombud och lika många ersättare.
300kr för deltagande medlem (och stödmedlem) endast lördagen.

Om några vill delta under hela helgen:
0 kr för deltagande ombud (o lika många ersättare) från fredag middag – söndag frukost.
600kr för deltagande medlem (o stödmedlem) från fredag middag – söndag frukost.
Eller bara en övernattning 300kr.
1200kr för övriga deltagare hela helgen.

Enligt stadgan ska lokalavdelningen stå för ombud och ersättares kostnader!

Antal platser: Årsmötet – obegränsat, lägerhelgen 50 platser.

Anmälan: Medlemssidorna sök på Distriktsårsmöte eller Gransnäs innan 10 mars

Arrangörer: Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift

Vi återkommer med tider och annat praktiskt. Handlingar till mötet kommer läggas upp på den här sidan lite längre fram.

Ett häfte med samlade  handlingar till alla ombud går att läsa här.

Kallelse DÅM23

Linköping Verksamhetsberättelse  2022

Linköping Bokslut 2022 skrivs på av styrelsen i mars

Linköping Verksamhetsplan 2023

Linköping Rambudget 2023

Linköping Preliminär verksamhetsplan 2024

Linköping Preliminär rambudget 2024

Revisionsberättelse – finns i samlade handlingar

Sammanträdesordning -finns i samlade handlingar

MOTIONER – ingen inkommen

Ombud – se nedan!

_____________________________________________________________________

Var med och påverka – Skriv en motion!

Är det något som du vill förändra i Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift? Då kan du skriva en motion till Distriktsårsmötet. Antingen skriver du den själv eller tillsammans med fler från din lokalavdelning eller distriktet.

Motionen ska vara undertecknad av den/de som skrivit motionen och ska skickas till linkoping@svenskakyrkansunga.se. Motionen ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 10 mars.

Att skriva en motion till Distriktsårsmötet går till på samma sätt som till lokalavdelningens årsmöte. Så här skriver du en motion 

_____________________________________________________________________

Vem får åka?

Enligt stadgarna får lokalavdelningarna skicka antal ombud utefter hur många medlemmar (ej stödmedlemmar) lokalavdelningen hade året innan. Kolla med er registeransvarig hur många MEDLEMMAR ni var 2022, eller se listan på denna sida. I tabellen här nedan kan ni se hur många ombud ni får skicka.

under 25 medlemmar = 2 ombud

26-50 medlemmar = 3 ombud

51-75 medlemmar = 4 ombud

över 75 medlemmar = 5 ombud

Utöver dessa ombud kan ni även anmäla suppleanter och observatörer i mån av plats, de har dock ingen rösträtt vid själva mötet. Det är viktigt att deltagarna är väl medvetna om vem de representerar och att det är lokalavdelningen som utser sina representanter.

_____________________________________________________________________

Förtroendevald – hur blir jag det?

Valberedningen för Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift jobbar med att hitta nya personer till olika förtroendeuppdrag inom organisationen. Sökandet är i full gång. De söker personer som vill och har tiden och engagemanget att sitta som ledamot i distriktsstyrelsen, bli vald till sakrevisor, räkenskapsrevisor eller varför inte sitta i valberedningen. De söker även personer som vill åka på Riksårsmötet (3-6/8) och/eller De Ungas Kyrkomöte (30/9-1/10).

Vet du någon som skulle passa för ett uppdrag? Eller är kanske just du intresserad av att sitta på någon av dessa poster? Hör av dig till valberedningen, Elin Holmberg och Alexandra Sjöberg, på messenger (https://www.facebook.com/alexandra.sjoberg.5) eller på dm genom vår instagram @skulinkoping!

_____________________________________________________________________

Alla handlingarna till årsmötet kommer läggas ut här på hemsidan och skickas ut via mejl till alla anmälda i mitten av mars.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.