Riksårsmötet 2019

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. År 2019 äger Riksårsmötet rum på Folkets hus i Hallunda centrum söder om Stockholm, i Stockholms distrikt, den 8-11 augusti. Mötet börjar med incheckning kl. 13-15 torsdag i Folkets hus och slutar med högmässa och lunch söndag. Hemresor kan bokas från kl. 13.30.

Hallunda-Norsborg är en del av Botkyrka kommun, med cirka 17 000 invånare, nära E20/E4 och med tunnelbanan som förbinder Hallunda centrum med Stockholms city. Förutom moderna höghusområden, fin natur och små radhusområden finns Botkyrka medeltida kyrka och Ljusets kyrka dit Botkyrka församling hälsar oss välkomna. Botkyrka folkhögskola välkomnar oss också, och erbjuder golvlogi på gångavstånd från Hallunda Folkets hus.

 

 

Mandatfördelning

Här är mandatfördelningen som säger hur många ombud och ersättare respektive distrikt får skicka till Riksårsmötet 2019. Det är stadgarna som reglerar mandatfördelningen och antalet ombud baseras på antalet aktiva lokalavdelningar i distriktet 2018. För att bli vald till ombud och ersättare behöver du vara medlem 2019 (0-30 år) och medlem i en lokalavdelning i det distrikt som du representerar. Ombud och ersättare väljs på distriktsårsmötet. Det går också att åka som observatör, i mån av plats.

Anmälan

Anmälan till Riksårsmötet 2019 är öppen 15 mars – 31 maj 2019 på Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor på nätet, där du som är medlem kan logga in, här

Så här fyller du i din anmälan till Riksårsmötet 2019

Ombud och ersättare till Riksårsmötet väljs på distriktens årsmöten runt om i landet. För att bli vald till ombud och ersättare behöver du vara medlem 2019 (0-30 år) och medlem i en lokalavdelning i det distrikt som du representerar. Det går också att åka som observatör, i mån av plats. Mandatfördelningen, det vill säga hur många ombud varje distrikt får skicka, beror på antalet medlemmar i aktiva lokalavdelningar under 2018 i distrikten, och information om det kommer att finnas tillgänglig här från den 25 mars 2019, efter att lokalavdelningarna haft möjlighet att rapportera efter sina årsmöten.

Avanmälan

Om du anmält dig men inte kan komma till riksårsmötet kan du fram till den 30 juni avanmäla dig genom att mejla till unga@svenskakyrkan.se Om du inte fått bekräftelse på din avanmälan inom en vecka, kontakta förbundet, annars gäller inte avanmälan. Avanmäler du dig efter den 30 juni kommer avgiften ändå att faktureras, om du inte skickar in ett läkarintyg till förbundet senast till den 11 september.

Skriva motion

Alla medlemmar, lokalavdelningar och distrikt kan skriva motioner, förslag, till Riksårsmötet. Motioner som skickas ska vara underskrivna med namnteckning av motionären eller motionärerna och ska skickas antingen via post till förbundskansliet eller via mejl som scannad fil till jakob.schwarz@svenskakyrkan.se senast den 31 maj.

Se tips på hur du skriver en motion här.

Volontärer

En volontär finns på plats under årsmötet och hjälper till med olika uppgifter för att deltagarna ska trivas och årsmötet fungera enkelt och smidigt. Det kan vara uppgifter som att koka kaffe, flytta möbler, städa, servera mat, vara nattvakt, vara sjukvårdsansvarig, sköta teknik, visa vägen till lokaler och andra praktiska göromål. Självklart får du mat, resa och sovplats och kommer att ha möjlighet att umgås med vänner du redan känner samt den fantastiska möjligheten att möta nya. Här hittar du en länk till ett dokument där du kan fylla i din ansökan: Intresseanmälan volontär

Policys för våra mötesplatser

Våra arrangemang är mötesplatser där vi vill att alla deltagare ska må bra. Därför har vi ett antal policys – regler – som gäller för våra arrangemang. Du hittar en länk till våra policydokument här

Frågor?

Kontakta utbildnings- och arrangemangssamordnare Maria Hammarström på mejl maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se eller telefon 018-640 645.