Riksårsmötet 2019

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. År 2019 äger Riksårsmötet rum på Folkets hus i Hallunda centrum söder om Stockholm, i Stockholms distrikt, den 8-11 augusti.

Hallunda-Norsborg är en del av Botkyrka kommun, med cirka 17 000 invånare, nära E20/E4 och med tunnelbanan som förbinder Hallunda centrum med Stockholms city. Förutom moderna höghusområden, fin natur och små radhusområden finns Botkyrka medeltida kyrka och Ljusets kyrka dit Botkyrka församling hälsar oss välkomna. Botkyrka folkhögskola välkomnar oss också, och erbjuder golvlogi på gångavstånd från Hallunda Folkets hus.

 

 

Anmälan

Anmälan till Riksårsmötet 2019 öppnar i mitten av mars 2019 på Svenska Kyrkans Ungas medlemssidor på nätet. Ombud och ersättare till Riksårsmötet väljs på distriktens årsmöten runt om i landet. För att bli vald till ombud och ersättare behöver du vara medlem 2019 (0-30 år) och medlem i en lokalavdelning i det distrikt som du representerar. Det går också att åka som observatör, i mån av plats. Mandatfördelningen baseras på antalet medlemmar i aktiva lokalavdelningar under 2018 och information om den kommer att finnas tillgänglig här från den 25 mars 2019.

Volontärer

En volontär finns på plats under årsmötet och hjälper till med olika uppgifter för att deltagarna ska trivas och årsmötet fungera enkelt och smidigt. Det kan vara uppgifter som att koka kaffe, flytta möbler, städa, servera mat, vara nattvakt, vara sjukvårdsansvarig, sköta teknik, visa vägen till lokaler och andra praktiska göromål. Självklart får du mat, resa och sovplats och kommer att ha möjlighet att umgås med vänner du redan känner samt den fantastiska möjligheten att möta nya. Hör av dig redan nu till unga@svenskakyrkansunga.se om du vill ha mer information om möjligheten att vara volontär sommaren 2019!

Policys för våra mötesplatser

Våra arrangemang är mötesplatser där vi vill att alla deltagare ska må bra. Därför har vi ett antal policys – regler – som gäller för våra arrangemang. Du hittar en länk till våra policydokument här

Frågor?

Kontakta utbildnings- och arrangemangssamordnare Maria Hammarström på mejl maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se eller telefon 018-640 645.