Riksläger 24 

Varför kallas pingsten Andens högtid?
Hur hänger påsken, Kristi himmelsfärd och pingsten ihop?
Varför kallas pingsten kyrkans födelsedag?  

Vill du diskutera få svar på frågorna ovan och diskutera massor av andra frågor?
Vill du fira mässa, andakter och sjunga eller kanske prova att gå i själavård?

Då är Svenska Kyrkans Ungas Riksläger något för dig. I år har Rikslägret temat Pingsten – Lärjunge i Jesu fotspår.  

När: 17-19 maj 2024, Fredag 19:00 Söndag 15:00
Var: Rättvikstiftgård
Vem: För medlemmar mellan 18 och 30 år 
Tema: Pingsten – Lärjunge i Jesu fotspår
Kostnad: Alla deltagare som deltar får ett stipendium från Evangeliska stiftelsen på 5000 kr som motsvarar kostnaden för en lägerdeltagare. Det kostar alltså deltagaren inget att delta på lägret.
En no-show avgift utgår om man inte avanmäler sig i tid på 1000 kr.  

Kontakt rikslagret@svenskakyrkansunga.se Eller ring Arrangemangs- och utbildningssamordnare Christian på 018 640 645.
Anmälan: https://www.lyyti.in/Rikslager_5350 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.