Pilotläger tillsammans med Åh, Svenska Kyrkans Unga Göteborg och kyrkokansliet

Musiklägret är ett pilotläger som är tänkt att bli ett koncept som sedan tas till varje enskilt stift, där ungdomar träffas, sjunger och skriver psalmer (inom satsningen kring nya psalmboken).

 

Musikhelg för dig som är 14-30 år och vill spela instrument, sjunga i kör eller skriva sånger och psalmer tillsammans med andra – Välkommen till en helg där vi möts och lär oss av varandras olika bakgrund, genrer och traditioner!

Gemensamma inspirationspass, gudstjänster, måltider och umgänge. Dessutom pass i mindre grupper där du väljer ett av dessa spår för hela helgen:

  1. SPELA – Spela i grupp i olika genrer.
  2. SJUNG – Sjung kör i stämmor, prova olika stilar.
  3. SKRIV – Formulera tro med text och toner. Skriv nya psalmer och sånger att använda i gudstjänst och andakt.

Medverkande/ledare:

  • Noa Edwardsson, organist, och vice förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga
  • Maria Holmström, musikpedagog i Onsala församling
  • Ulrika Melin-Lasson, stiftsmusiker Göteborgs stift
  • Daniel Petrén, musiker/kommunikatör på Åh Stifts- och konferensgård
  • Karin Runow, handläggare för kyrkomusik på kyrkokansliet
  • Louise Sjölund, stiftsgårdspräst på Åh Stifts- och konferensgård
  • Tobias Österblom, konfirmandledare, musiker

Läs mer och anmäl dig här

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.