Riksårsmötet 2020

Svenska kyrkans ungas riksårsmöte

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året.

Anmälan

Anmälan öppnar på Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor igen 2021.

Ombud och ersättare väljs av distrikten på distriktsårsmöten under våren. För att vara behörig att delta som ombud eller ersättare behöver du vara medlem 0-30 år i en lokalavdelning i det distrikt du representerar på Riksårsmötet.

Du kan alltid själv logga in och kontrollera om du är anmäld på Riksårsmötets sida på Medlemssidorna, och du kan ändra din anmälan eller avanmäla dig på Medlemssidorna fram tills anmälan stänger den 7 juni. I mitten på juni skickas bekräftelsemejl eller bekräftelsebrev hem till dig på den adress du har angett på Medlemssidorna, då kan du kolla att uppgifterna i bekräftelsen stämmer med din anmälan. Om du inte får någon bekräftelse innan 30 juni behöver du kontakta förbundskansliet!

En inloggningslänk till det digitala årsmötet kommer att skickas till den e-postadress du har angett på din sida på Medlemssidorna. Kolla att den stämmer!

Här loggar du in på Medlemssidorna och anmäler dig till Riksårsmötet 2020.

Om du känner dig osäker på hur du ska fylla i din anmälan finns det förklaring Här

Avanmälan

Fram till den 30 juni kan du mejla unga@svenskakyrkan.se och avanmäla dig – om du inte fått bekräftelse på din avanmälan innan en vecka, hör av dig igen. Kommer din avanmälan in efter 30 juni hör vi av oss till dig efter den 27 juli.

Mandatfördelning

Antalet ombud och ersättare som varje distrikt får skicka baseras på hur många aktiva lokalavdelningar varje distrikt hade under 2019. Fram till den 15 mars har lokalavdelningarna tid på sig att uppdatera sina uppgifter på Medlemssidorna och visa att de varit aktiva under 2019. Senast den 25 mars kommer mandatfördelningen att vara klar och meddelas till distrikten.

Motioner

Förslag till Riksårsmötet, motioner, kan skickas in av en medlem, en lokalavdelning eller ett distrikt. Sista datum för att skicka in motioner är 31 maj. Mejla eller posta din motion, som måste vara underskriven av motionären eller motionärerna, till förbundskansliet och förbundsordförande Jakob Schwarz.

Postadress:
Svenska Kyrkans Unga
Jakob Schwarz
751 70 Uppsala
 
Via e-post som scannad fil till jakob.schwarz@svenskakyrkan.se

Du får veta mer om hur en skriver en motion: Här

Du hittar en film om att skriva motioner som Svenska Kyrkans Ungas demokratigrupp har gjort: Här

Handlingar

Alla handlingar, som propositioner (förslag från styrelsen), motioner, ekonomihandlingar med mera kommer att läggas upp här på hemsidan under fliken Handlingar, allteftersom de blir klara.

Under fliken Handlingar hittar du också Årsmötesskolan, som alla deltagare bör gå igenom innan Riksårsmötet börjar!

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.