Riksårsmötet 2020

Länk till Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC8YeMuE36kSNkR2azmKCGPg

Sändningstider Live på Youtube – Svenska kyrkans Unga:  

Torsdag 6/8

ca 10:00 – 11:10

 

Fredag 7/8

ca 09:00 – 12:00 Debattsession i Zoom. Diskussion.

ca 13:00 – 18:00 Debattsession i Zoom

 

Lördag 8/8 

ca 14:30 – 15:30 Valsession öppnar i Zoom. Presidiet summerar besluten från beslutsessionen.

Pläderingarna tar vid och pågår tills de är klara.

ca 17:00 – 18:00 Mötets avslutande i Zoom

(Tiderna är cirkatider)

 

Textrapportering

Torsdag 6 augusti

10:03 Öppnande av årets digitala årsmöte i Zoom! Förbundsordförande talar till medlemmar.

10: 08 Hälsning från biskop Åsa i Luleå

10:14 Fastställande av röstlängd

10: 30 Vi har valt årsmötespresidium!

10:35 Presentation i av presidiet

10: 40 – 11:03 Beslut om sammanträdesordning, valberedningens förslag och Idétorg.

13:00 Motionsdiskusson i VoteIT

 

Sändningen i Zoom finns i sin helhet finns Youtube

Återkommer imorgon 09:00

 

Fredag 7 augusti

09:00 Öppnande för debatt i Zoom

09:05 Information från gårdagen – I VoteIT finns punkten information från presidiet som skulle vara bra att läsa.

09:15 Diskussion kring föregående årsmötesprotokollet.

09:25 Granskning av verksamhetsberättelse 2019

09:45 Propositioner, motioner och interpellationer – pågående debatt

10:00 Hälsning från Ärkebiskop Antjé Jackelén

10:15 Debatt kring Proposition 2020:4 Förändrade medlemskapsformer & Motion 2020:2 Motion om stödmedlemskap.

10:55 Proposition 2020:4 Förändrade medlemskapsformer & Motion 2020:2 Motion om stödmedlemskap har tagits till beslut.

11:00 -11:42 Motion 2020:4 Demokrati för alla

Bikupor i zoom  kommer vara igång hela lunchen där vi kan fortsätta diskussion.

13:00 Öppnar upp igen med en videohälsning från Linköping

13:02 Upptagande av debatt kring Motion 2020:4 Demokrati för alla

13:11 Bikupa om streck i debatten

13:19 Röstning kring streck i debatten

13:20 Det blir streck i debatten

13:27 Motion 2020:4 Demokrati för alla har tagits till beslut. Beslut fattas imorgon lördag den 8/8.

13:38 Inledande debatt kring Motion 2020:1 Inkludering av könstillhörigheter

13.55 Indelning för diskusson i bikupor

14:15 Inkomna yrkanden för Motion 2020:1

 • att          ta bort frågan om könstillhörighet vid tecknande av medlemskap (Mårten Björn-Andersson, Uppsala)
 • att          ge FS i uppdrag att utreda möjlighet att ange fler könsidentiteter vid medlemsregistrering. (Fredrik Andersson, Växjö)
 • att         efter utredning om att ange fler könsidentiteter vid medlemsregistrering om möjligt lägga till möjligheten att själv fylla i sin könsidentitet. (Fredrik Andersson, Växjö)
 • att         uppdra FS att utreda vilka fler alternativa könstillhörigheter som de som känner sig obekväma med de nuvarande könsalternativen vid tecknande av medlemskap i Svenska Kyrkans Unga skulle föredra, samt att undersöka laglig och praktisk möjlighet att förändra könsalternativen i Svenska kyrkans Ungas register, och redovisa resultatet från denna utredning in Riksårsmötet 2021. (Hugo Sunnerhagen, Västerås)
 • att        föreslår att ändra alternativet ”annat” till ”annan”. (Rebecka Hansson,)
 • att        föreslår att lägga till en ruta bredvid alternativet ”annan” där man kan fylla i sin könsidentitet. (Rebecka Hansson, )
 • att         föreslår att addera fler könstillhörigheter att välja på vid tecknande av medlemskap, till exempel: ickebinär, osäker. (motionarerna)
 • att        föreslår att utreda om det är relevant eller viktigt att veta vilka kön medlemmarna i organisationen har (motionarerna)
 • att         föreslår att lägga till en textruta till alternativet ”annat” där medlemmen själv kan fylla i den könstillhörighet som vederbörande föredrar. (Erik Widenfalk, Västerås)

14:29 Motion 2020:1 Inkludering av könstillhörigheter har tagits till beslut. Beslut fattas imorgon lördag den 8/8.

14:30 Fika

14:55 Öppnande i Zoom

14:58 Inledande debatt kring Proposition 2020:3 Inrättande av en klimatkonsekvensanalys inom Svenska Kyrkan

14:59 Sammanfattning kring diskussion i Vote IT. Kring första att-satsen att det finns olika sätt för FS att gå tillväga. De har olika kontakter och till exempel skriva debattartiklar. Diskussion kring den andra att-satsen att det händer inget förens det finns något att ställa sig bakom.

15:14 Bikupa

15:27 Röstning kring streck i debatten

15:28 Streck i debatten

15:32 Proposition 2020:3 Inrättande av en klimatkonsekvensanalys inom Svenska Kyrkan har tagits till beslut.

15:42 Inledande debatt kring Motion 2020:3 Borttagandet av Rikshelgen 2020

15:50 Debatt, ordet är fritt

16:00 Motion 2020:3 Borttagandet av Rikshelgen 2020 har tagits till beslut.

16:01 Inledande debatt kring Proposition 2020:3 Rambudget 2021 och preliminär rambudget 2022

16:10 Ingen står i talarkön

16:11 Röstning kring att ta till beslut

16:12 Proposition 2020:3 Rambudget 2021 och preliminär rambudget 2022 har tagits till beslut

16:13 Paus

16:24 Fastställande av stödmedlemskapsavgift

16:26 Fastställande av stödmedlemskapsavgift punkt 16 har tagits till beslut.

16:40 Information om beslutsessionen imorgon

 • Startar 09:00
 • 11:00 avstämning i Zoom
 • Mer information finns i VoteIT

16:42 Mötet avslutas

 

Lördag 8/8 

09:00 –

 

 

DETTA GÄLLER I NULÄGET:

Riksårsmötet 2020 kommer att äga rum den 6-8 augusti. Utifrån det rådande läget med coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer planerar vi efter förbundsstyrelsens beslut nu istället ett digitalt årsmöte via nätet. Arbetet med detta pågår och mer information kommer löpande. Anmälan ska fortfarande ske via Medlemssidorna.

Mötesförhandlingarna beräknas pågå kl. 9-18 torsdag, fredag samt lördag, med lunchpaus 12-13 varje dag. Årsmötet genomförs delvis i det textbaserade verktyget VoteIT och delvis i videokonferenssystemet Zoom. Du som har anmält dig kommer att få instruktioner om hur det går till och en inloggningslänk via den e-postadress du har angett på Medlemssidorna.  Ta kontakt med ditt distrikt om hur de planerar att genomföra sitt deltagande i riksårsmötet!

TEXT UPPDATERAD 2020-06-04

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året.

Anmälan

Anmälan öppnar på Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor 16 mars och stänger den 7 juni (Nytt slutdatum!). Ombud och ersättare väljs av distrikten på distriktsårsmöten under våren. För att vara behörig att delta som ombud eller ersättare behöver du vara medlem 0-30 år i en lokalavdelning i det distrikt du representerar på Riksårsmötet.

Du kan alltid själv logga in och kontrollera om du är anmäld på Riksårsmötets sida på Medlemssidorna, och du kan ändra din anmälan eller avanmäla dig på Medlemssidorna fram tills anmälan stänger den 7 juni. I mitten på juni skickas bekräftelsemejl eller bekräftelsebrev hem till dig på den adress du har angett på Medlemssidorna, då kan du kolla att uppgifterna i bekräftelsen stämmer med din anmälan. Om du inte får någon bekräftelse innan 30 juni behöver du kontakta förbundskansliet!

En inloggningslänk till det digitala årsmötet kommer att skickas till den e-postadress du har angett på din sida på Medlemssidorna. Kolla att den stämmer!

Här loggar du in på Medlemssidorna och anmäler dig till Riksårsmötet 2020.

Om du känner dig osäker på hur du ska fylla i din anmälan finns det förklaring Här

Avanmälan

Fram till den 30 juni kan du mejla unga@svenskakyrkan.se och avanmäla dig – om du inte fått bekräftelse på din avanmälan innan en vecka, hör av dig igen. Kommer din avanmälan in efter 30 juni hör vi av oss till dig efter den 27 juli.

Mandatfördelning

Antalet ombud och ersättare som varje distrikt får skicka baseras på hur många aktiva lokalavdelningar varje distrikt hade under 2019. Fram till den 15 mars har lokalavdelningarna tid på sig att uppdatera sina uppgifter på Medlemssidorna och visa att de varit aktiva under 2019. Senast den 25 mars kommer mandatfördelningen att vara klar och meddelas till distrikten.

Motioner

Förslag till Riksårsmötet, motioner, kan skickas in av en medlem, en lokalavdelning eller ett distrikt. Sista datum för att skicka in motioner är 31 maj. Mejla eller posta din motion, som måste vara underskriven av motionären eller motionärerna, till förbundskansliet och förbundsordförande Jakob Schwarz.

Postadress:
Svenska Kyrkans Unga
Jakob Schwarz
751 70 Uppsala
 
Via e-post som scannad fil till jakob.schwarz@svenskakyrkan.se

Du får veta mer om hur en skriver en motion: Här

Du hittar en film om att skriva motioner som Svenska Kyrkans Ungas demokratigrupp har gjort: Här

Handlingar

Alla handlingar, som propositioner (förslag från styrelsen), motioner, ekonomihandlingar med mera kommer att läggas upp här på hemsidan under fliken Handlingar, allteftersom de blir klara.

Under fliken Handlingar hittar du också Årsmötesskolan, som alla deltagare bör gå igenom innan Riksårsmötet börjar!