Handlingar 2023

Handlingar till Riksårsmötet 2023 kommer löpande läggas upp på denna sidan, se gärna till att hålla dig uppdaterad.

Alla handlingar från Riksårsmötet 2022 hittar du här.

Vill du läsa mer om tidigare års handlingar kan du göra det under Arkiv.

Ställningstagande för acceptans på förbundsarrangemang

Verksamhetsberättelse 2022 (PDF samt e-tidning)

Motion 2023:2 Påskyndat Riksläger

Motion 2023:3 Tillgänglig grafisk profil

Motion 2023:4 Alternativ kost på Svenska Kyrkans Ungas arrangemang

Motion 2023:5 Motion om valmöjlighet mellan vegetarisk och animalisk kost på arrangemang

Motion 2023:6 Vi behöver hjälp!

Motion 2023:7 Av barn och unga för barn och unga!

Motion 2023:8 Förenkla färdsätt, öka gemenskap!

Motion 2023:9 Motion om ändring i policyn om energidricka

Motion 2023:10 Dags att Medlemssidorna får ett ansiktslyft!

Motion 2023:11 Lokalavdelningsårsmöten med barn

Motion 2023:12 Motion om ersättning vid förlorad arbetsinkomst

Motioner och motionssvar

Interpellationer och interpellationssvar

Övriga handlingar

Förslag till utskott och ärendeförklaring

Protokoll RÅM 2023

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.