Lokalavdelning

Lokalavdelning

I lokalavdelningarna sker den största delen av vår verksamhet, för det är där medlemmarna finns. I en lokalavdelning kan alla vara med, oavsett ålder och intressen.En lokalavdelning kan bestå av till exempel finskspråkiga grupper, barn- och ungdomskörer, 0-6 års-grupper samt miniorer, juniorer och tonårsgrupper.

Vad kan ni göra i en lokalavdelning?

Lokalavdelningen består av barn och unga i församlingens verksamhet och behöver ha återkommande verksamhet. Hur ofta ni träffas bestämmer ni själva. Det kan vara en gång i veckan, en gång i månaden eller 5 gånger om året. Vad ni gör på era träffar bestämmer ni själva tillsammans med gruppens ledare. Ni kan till exempel sätta upp en teaterpjäs, prata om vem den där Jesus var, sjunga i en kör, åka på en skidresa eller helt enkelt träffas och fika. Alla dessa saker och mycket mer kan räknas som återkommande verksamhet.

Varför lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga?

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Genom att ha en lokalavdelning i församlingen/pastoratet möjliggör ni för barn och ungdomar blir en del av en större gemenskap som sträcker sig över hela landet.

I Svenska Kyrkans Unga är det medlemmar (0-30 år) som bestämmer.
Det är roligt att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga! Du som är medlem har möjlighet att åka på olika läger och utbildningar, bara hänga och vara dig själv, dela tro och liv, öva demokrati och massor med annat kul.

Vad krävs för att vara en lokalavdelning?

Finns det ingen lokalavdelning i din församling/pastorat, kontakta gärna Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift för tips och hjälp.

För att starta en lokalavdelning behövs det minst fem barn och unga (0-30 år) som vill bilda en lokalavdelning. När ni är det behöver ni kalla till ett konstituerande årsmöte. Hör av er, så får ni hjälp med föredragningslista och mall till protokoll, samt ansökningshandlingar.

När det finns en lokalavdelning behövs det årligen hållas ett lokalavdelningsårsmöte, medlemsrapporteras och skicka ombud till distriktsårsmötet.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.