Medlemsrapportering

Medlemsrapportering

Varför medlemsrapportering?

Lokalavdelningen medlemsrapporterar för att visa att den är aktiv och aktiva lokalavdelningar får ett lokalavdelningsbidrag där grundbidraget är 1 500 kronor. Dessutom får lokalavdelningen 12 kronor för varje medlem.

Antalet medlemmar i aktiva lokalavdelningar avgör hur många ombud som distriktet får skicka till Riksårsmötet.

Ju fler medlemmar och aktiva lokalavdelningar som Svenska Kyrkans Unga har, desto större statsbidrag får vi. En del av de pengarna går till att betala ut lokalavdelningsbidraget men det ger också möjlighet för organisationen att anordna riksarrangemang, skapa utbildningar, göra material, ta fram profilprodukter, trycka Delande samt att vårt förbundskansli kan fortsätta att vara en bra resurs för våra medlemmar.

Hur går det till?

Den som är registeransvarig kollar upp att alla uppgifter finns på medlemsrapporten på Medlemssidorna. Lokalavdelningen ska uppfylla följande kriterier:

  • fem medlemmar (0-30 år)
  • en registeransvarig
  • två kontaktpersoner
  • verksamhet

Verksamheten kan visas på två olika sätt, antingen genom att lokalavdelningen har lagt upp aktiviteter på Medlemssidorna eller att den skriver en verksamhetsberättelse i slutet av året. Samtliga medlemmar, funktionskopplingar och aktiviteter ska registreras på Medlemssidorna senast den 31 december 2021 men verksamhetsberättelsen kan läggas in fram till och med den 15 mars 2022.

Lokalavdelningen ska också lägga upp sina stadgar och årsmötesprotokoll på Medlemssidorna. Senast den 15 mars 2021 ska årsmötesprotokollet för 2021 läggas upp. Om stadgarna inte är upplagda sedan tidigare, eller om de har förändrats, ska även dessa läggas upp.

Ingen registeransvarig?

Om lokalavdelningen saknar en registeransvarig behöver någon utses till detta så snart som möjligt. Den som är utsedd till uppdraget skickar in en ifylld registeransvarsblankett till förbundskansliet.

Du hittar registeransvarsblanketter under Dokument.

Här hittar du manualen för medlemssidorna.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.