Efter lokalavdelningens årsmöte

Att göra efter lokalavdelningens årsmöte

När lokalavdelningen har haft sitt årsmöte är det dags att uppdatera uppgifter på medlemssidorna!

Detta är viktigt att göra för att information från oss kommer till rätt personer som har blivit valda till olika uppdrag i lokalavdelningen.

Vad ska man uppdatera på Medlemssidorna efter årsmötet?

Detta behöver man uppdatera:

  • Lägga in en registeransvarig
  • Lägga in två kontaktpersoner
  • Ladda upp protokoll
  • Ladda upp stadgar (om man har gjort en stadgeändring)
  • Ladda upp en verksamhetsberättelse

Om lokalavdelningen har en styrelse och andra förtroendevalda ska det också läggas in på Medlemssidorna.

Här kan du läsa mer om vad stadgar är och hitta förslag på normalstadgar Förslag på stadgar

Manual till Medlemssidorna
Här finns en manual om hur du använder Medlemssidorna i PDF-format och kan sparas eller skrivas ut här:

Manual_20191014

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.