Ekonomi och bidrag

Bidrag från Svenska Kyrkans Unga

Grundbidrag

Alla lokalavdelningar som uppfyller kraven på att vara en aktiv lokalavdelning (se längre ner för mer information) kommer att få ett grundbidrag på 1 500 kronor.

Nystartade lokalavdelningar har möjlighet att få ett startbidrag på 2 000 kronor.

Vad behöver lokalavdelningen göra för att få grundbidraget?

Lokalavdelningen ska vara aktiv. Det innebär att det på Medlemssidorna ska framgå att:

  • lokalavdelningen har minst fem medlemmar (0–30 år)
  • lokalavdelningen har en registeransvarig
  • lokalavdelningen har två kontaktpersoner
  • lokalavdelningen har varit verksam under året (bedrivit egen verksamhet)

Som lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga ska ni medlemsrapportera in till förbundet hur många medlemmar ni har haft under året och i samband med det så har ni rätt att få bidrag i form av:

Bidrag per medlem

För varje rapporterad medlem får lokalavdelningen 12 kronor.

Deklaration

En del lokalavdelningar kommer att få en deklaration från Skatteverket. Blanketten som en lokalavdelning ska använda heter Inkomstdeklaration 3. Här kan du hämta en deklarationsblankett som är ifylld på ett sätt som passar nästan alla lokalavdelningar. På första sidan ska någon ur styrelsen eller motsvarande skriva under och på sista sidan ska vissa uppgifter fyllas i.

Du hittar blanketten för deklaration och blanketten om dispens för att slippa deklarera under Blanketter och dokument. 

Där hittar du också ett dokument som förklarar vad det innebär med att ha ett eget bankkonto i lokalavdelningen.

Fonder och stipendier

Gustav V:s 90-årsfond
Gustav V:s 90-årsfond har som ändamål att uppmuntra ideell ungdomsverksamhet. Bidrag ges till svenska riks-, distrikts- och lokalorganisationer för:

1. Deltagande i ungdomsledarutbildning med tonvikt dels på internationell verksamhet, dels på uppsökande verksamhet.

2. Projekt som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan organisation i Sverige och ett främmande land. Projekten bör leda till att ungdomarna själva, även i det land som kontakten avser, får ta ansvar för verksamheten.

Ansökningsblanketten kan beställas genom fonden. Skicka in ett frankerat svarskuvert till: Konung Gustav V:s 90-årsfond, Kungliga slottet, 111 30 Stockholm. Information (och ansökningsblanketter) finns på fondens hemsida: www.gv90.a.se.

Ansökan skickas till: Svenska Kyrkans Unga, 753 09 Uppsala, senast den 15 februari.

För mer info kontakta förbundskansliet på 018-640 640.

Lokalt aktivitetsstöd

Kom ihåg att skicka in ansökan om lokalt aktivitetsstöd till er kommun. Ring kommunen och fråga om regler och sista ansökningsdatum.

Har du andra tips på var lokalavdelningar kan söka bidrag till sin verksamhet, skicka det till Maria Ekstedt, medlemshandläggare:
maria.ekstedt@svenskakyrkan.se eller ring 018-640 642.

Söka pengar från stiftelser

Alla som har varit ansvariga för ekonomin i en förening eller en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga har säkert funderat på om det går att få pengar från någon annanstans.

I Sverige finns många stiftelser som förvaltar pengar för att kunna dela ut dem till olika ungdomsprojekt. Stiftelser uppskattar ofta att få förslag på idéer att stödja.

Rutinerna för hur det går till att söka pengar från stiftelser varierar från stiftelse till stiftelse. Flera stiftelser ställer ganska formella krav på ansökan. Det kan vara bra att ha koll på saker som vem som är firmatecknare för föreningen.

I länsstyrelsernas stiftelseregister kan du söka efter stiftelse i ditt distrikt eller i din församling som kan stödja er verksamhet. Tänk på att söka så lokalt som möjligt. Sök på er kyrka eller församling, det ökar chanserna att hitta en stiftelse som kan stödja just er.

Stiftelseregistret

 

Sök pengar till en aktivitet!

Har du och din lokalavdelning eller ditt distrikt en riktigt bra idé på ett aktivitet ni vill genomföra? Då kan ni söka pengar från Svenska Kyrkans Unga!

Aktivitetspotten för tro och identitet ger pengar till lokalavdelningar och distrikt som vill genomföra en utvecklande och nyskapande aktivitet med tydlig inriktning på arbete med frågor om kristen tro och identitet. Ni kan skicka in ansökan under år 2021 även om ni planerar att använda pengarna under 2022.

Det är förbundsstyrelsen som beviljar ansökningarna och de kan lämnas in när som helst under året. Ansökan skickas till förbundsordförande Tova Mårtensson på tova.martensson@svenskakyrkansunga.se

Har du några frågor om att söka pengar kontakta gärna Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli.

Här kan du ladda ner en pdf med kriterier för ansökan och exempel på hur en ansökan kan se ut

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.