Årsmöte i lokalavdelningen

Årsmöte i lokalavdelningen

Alla lokalavdelningar i Svenska Kyrkans Unga ska varje år ha ett årsmöte. För de lokalavdelningar som har normalstadgarna så ska det vara senast den sista februari. Alla medlemmar i lokalavdelningen har rösträtt på mötet och ska minst en månad före mötet få en kallelse där det framgår var och när årsmötet är.
Här finns också en Årsmötesskola där ni kan lära er mer om vad ett årsmöte är och vad det brukar innehålla. Årsmötesskola

Demokratigruppen från förbundet har tagit fram information och mallar som förhoppningsvis kan ge tips och hjälp inför planering, genomförande och uppföljning av lokalavdelningsårsmötet.

Mallar och tips inför och under årsmötet

1. Att kalla till årsmöte

2. Mall till kallelse (Word)

3. Mall till föredragningslista (Word)

4a. Mall till LA som vill byta namn (Word)

4b. Mall till LA som vill bli vilande (Word)

4c. Mall till vilande LA som vill nystart

5. Att skriva en motion

7. Egen ekonomi eller inte

8. Tips på övningar

9. Mall till protokoll (Word)

10. Att göra efter årsmötet

Sammanställt dokument

 

 

Frågor om årsmöte?

Behöver ni hjälp också med att genomföra årsmötet kan vi komma ut till er lokalavdelning och hjälpa till detta.

Kontakta Anton Wetterholtz 046- 15 55 48 mail: anton.wetterholtz@svenskakyrkan.se

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.