Direktrapportering Riksårsmötet 2021

Här kan du följa alla beslut som fattas under årsmötet.

Läs mer om Riksårsmötet 2021 här.

Årsmötet sänds även direkt på YouTube. Här kan du se sändningen. Det finns ingen direktsändning när mötet är ajournerat.


SLUT PÅ RAPPORTERINGEN FÖR I ÅR. HÄLSNINGAR STEFAN.
PS: Insamlingen, pengar som nu förs över till Act Svenska kyrkan, landade på 11.491 kr!


I år läggs anteckningarna upp så det senaste inlägget kommer högst upp.

OBS! Sidan uppdateras inte i din webbläsare automatiskt – du måste själv uppdatera för att se nya inlägg.

Bidra till Riksårsmötets insamling till förmån för Act Svenska kyrkan.
Swisha valfritt belopp till: 123 389 3658. En längre beskrivning om insamlingen finns under fredagens direktrapport kl 12.03 och kl 19.55.


Lördag 7 aug
• Valberedningens förslag
Motionshäfte – och styrelsens svar
Förbundsstyrelsens propositioner

Här är besluten från valen:

15.53
Förbundsstyrelsen sista ”prank”. Hårklippning av nya ordförande och vice. Det är inte kortklippning men blir snyggt!

15.43
Nya förbundsordförande Tova Mårtensson tackar för förtroendet och avtackar bland annat presidiet för deras fantastiska jobb.

15.30
Avgående vice ordförande Tove Hägglund håller ett tal riktat till avgående ordföranden Jakob. Hon hälsar även till Jakob från distrikten – och läser upp deras hälsningar.
Känslosamt!

15.30
Jakob, avgående förbundsordförande tackar alla för de fyra år han varit ordförande. Känslosamt!

15.15
Ytterligare en hälsning – från Act Svenska kyrkan

15.13
Biskopen Mikael i Västerås ger en videohälsning tillsammans med Svenska Kyrkans Unga i distriktet.15.13

14.53
Presidiet meddelar: Röstningen stänger kl 15.00 som planerat.
De behöver dock tio minuter på sig att sammanställa resultatet. Förväntad presentation av alla val är alltså kl 15.10.

13.30
Bild som visas för deltagarna:

13.50
Videohälsning från Olle i SALT, EFS barn- och ungdomsorganisation.

14.00
Val av förtroendevalda startar. Röstningen pågår mellan kl 14.00–15.00. Efter det presenteras resultatet.

13.02
Nu har besluten rasslat in. Här kommer ett antal bilder från besluten:

Bild som visas för deltagarna:

Bild som visas för deltagarna:

Bild som visas för deltagarna:

Bild som visas för deltagarna:

Bild som visas för deltagarna:

Bild som visas för deltagarna:

10.05
Omröstningen har startats i VoteIT!

10.00
Mötet har startats.

09.30
God morgon!
Nu börjar incheckningen. Kl 10.00 startar förhandlingarna (följ livesändningen).
Först blir det andakt och sedan beslutssession. De frågor som debatterades igår ska nu beslutas.
Alla ärenden finns samtidigt i VoteIT. Efter avslutad omröstning presenteras resultatet av presidiet. Här i direktrapporteringen kommer du också att få besluten.


Fredag 6 aug
Motionshäfte – och styrelsens svar
Förbundsstyrelsens propositioner


Här slutade fredagens rapportering

20.05
Slut för i kväll!
Här är lördagens preliminära schema:
• Kl 09.30 öppnar incheckningen (så en ny röstlängd kan fastställas).
• Kl 10.00 är det beslutssession två. Den genomförs i VoteIT. Beslut fattas i de ärenden som behandlats i debatt sedan förra beslutsomgången.
• Kl 11.00 Gemensam digital Gudstjänst.
• Kl 12.00 Lunch
• Kl 13.00 Besluten för motioner och propositioner redovisas (även här i direktrapporteringen). För valen sker pläderingar (deltagarna får lyfta fram allt positivt som finns att säga om de som nominerats i de olika valen).
• Kl 15.00 Dags för alla val
• Kl 16.00 Besluten av valen presenteras och årsmötet avslutas av den nyvalda förbundsordföranden.

19.55
Uppdatering om insamlingsläget: 10.108 kr.
Förutom ”hyss” när det gäller den nya summan finns det andra löften som förbundsstyrelsen inte uppfyllt än. Ogjort är bland annat att Jakob ska färga håret, styrelsen ska bada i Fyrisån samt … att avgående ordförande och vice ska klippa håret på tillträdande ordförande och vice.
Skänk pengar via Swish du också. Det som kommer in går till Act Svenska kyrkan. Numret att Swisha till hittar du längre upp i den här direktrapporteringen.

19.35
Som en del i det positiva ”tramset/roligheterna” som förbundsstyrelsen lovat att göra när en viss summa samlats in har årsmötet nu fått vara med om en ”Kahoot” – en digital frågesport. Frågorna handlade om både åldrar i förbundsstyrelser, vem var på barnbilden och så vidare. Muntra tongångar! De har många fler upptåg att genomföra eftersom summan ökat ganska mycket.

19.32
Mötet ajourneras till i morgon. Så här ser planen ut:

19.00
Förhandlingarna har återupptagits! Det är fortfarande ”Påverkansdokumentet” som debatteras.

17.42
Snart återupptas förhandlingarna, kl 19.00. Hur länge det kommer att pågå är svårt att säga. Inga beslut kommer att fattas i kväll. Nästa beslutssession blir kl 10.00 under lördagen – under förutsättning att alla ärenden behandlats i debatten. Tanken är att avsluta debatten kring de flesta ärendena i kväll för att i morgon ha beslutssession, fira gudstjänst (kl 11.00) och till sist genomföra valen innan mötet avslutas.

17.42
Nu, efter en kort kvällsandakt, blir det middagspaus. Debatten kommer att återupptas kl 19.00 för att då avsluta diskussionen kring ”Påverkansdokumentet” (som är det ärende som ännu inte är avslutat).

17.30
Sedan ett tag har debatten kring motioner/propositioner fortsatt.
Uppdatering kommer när det är dags för beslut!

16.00
Årsmötet gör en ”live-pod” tillsammans med arbetsgruppen för Tro och identitet. Den spelas även in för att läggas upp tillsammans med de andra poddarna som arbetsgruppen gjort på Spotify. Podcasten kallas ”Tror du”.

15.43
Årsmötet tar en kort paus till kl 15.50.

15.30
Motion 2021:3 ”Rikstäckande ungdomsläger” debatteras.

14.50
Nu fortsätter debatten. Första punkten är förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2022.

14.40
Presidiet presenterar resultatet från omröstningen
§12 Föregående årsmötesprotokoll
Stora årsmötet beslutade att lägga årsmötesprotokollet från 2020 till handlingarna men att förbundsstyrelsen ska göra några språkliga korrigeringar och korrigera medlemssiffran.

§13 Granskning av 2020 års verksamhet och ekonomi
Årsredovisningen fastställs.
Revisionsberättelserna läggs till handlingarna.

§14 Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2020
Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Ett beslut som inte var enhälligt

§15a Motion om att Svenska Kyrkans Unga nationellt skall verka för att all barn- och ungdomsverksamhet skall vara gratis.
• motionen avslås i sin helhet
• ge förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka hur Svenska Kyrkans Unga kan bidra till att sprida information om den ekonomiska stöttning som finns att få av Svenska kyrkan.
• uppdra åt förbundsstyrelsen att undersöka hur en kan skapa en större möjlighet för alla barn och ungdomar att delta på de arrangemang som genomförs inom Svenska kyrkan oavsett ekonomisk situation och/eller socioekonomisk bakgrund, till exempel genom tydlig information då eventuell ekonomisk hjälp finns att söka.
• ge förbundsstyrelsen i uppdrag att redovisa undersökningens resultat vid Riksårsmötet 2022 samt att föra undersökningens resultat vidare till Svenska kyrkan

§15b Motion om att Svenska Kyrkans Unga bör verka för gratis konfirmationsverksamhet nationellt.
• motionen avslås

14.30
Alla ärenden är stängda för omröstning. Presidiet sammanställer nu resultatet.

14.00
Mötet har återupptagits och ombuden röstar. Alla ärenden från förmiddagen är öppna för beslut i VoteIT. Röstningstiden är satt till 30 minuter – alltså stängs möjligheten att rösta kl 14.30. Efter det kommer ordförande presentera röstningsresultatet.

12.03
Under hela Riksårsmöte görs en insamling av pengar via Swish. Pengarna går till ”Act Svenska kyrkans allmänna arbete”.
Beroende på hur mycket pengar som kommer in har förbundsstyrelsen lovat att ”göra något tok”. Till exempel: om insamlingen kommer upp i 4.500 ska alla på mötet ”få se förbundsordförande Jakob Schwarz i valfri hårfärg”, 5.000 styrelsen ”ska dansa en valfri TikTok-dans”. Kommer insamlingen upp i 10.000 har de lovat att ”nuvarande förbundsordförande (som avgår i år) ska klippa den nya förbundsordförandes hår”.
Just nu är insamlingen uppe i 5.231. Med andra ord väntar nu pinsamma roligheter.

Var med och bidra till insamlingen: Swisha valfritt belopp till 123 389 3658. Numret går till ett bankkonto Svenska Kyrkans Unga har för gåvor. Efter avslutat årsmöte förs pengarna över till Act Svenska kyrkan.

12.01
En kort lunchandakt hålls i plenum.

12.00
Debatten kring Motion 2021:2 avslutas efter streck i debatten.

10.47
Debatt om Motion 2021:2
– ”Svenska Kyrkans Unga bör verka för gratis konfirmationsverksamhet nationellt.”
Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås.
I debatten i VoteIT i går kom ytterligare yrkanden.

10.40
Debatten kring Motion 2021:1 avslutas efter streck i debatten.

09.35
Debatt om Motion 2021:1 – ”Motion om att Svenska Kyrkans Unga nationellt ska verka för att all barn- och ungdomsverksamhet ska vara gratis.”
Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås.
I debatten i VoteIT i går kom ytterligare yrkanden.

09.27
Globala arbetsgruppen presenterar sig i Zoom för alla deltagare.

09.20
I rask takt hanteras punkterna: Föregående årsmötesprotokoll, granskning av 2020 års verksamhet och ekonomi samt ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Årsmötet beslutar att diskussionen är avslutad på de tre paragraferna och att beslut kan fattas i eftermiddag (alla ärenden diskuteras nu – men besluten fattas i eftermiddag!).

09.00
Förhandlingarna har startar med andakt.

08.10 God morgon!
Kl 09.00 börjar dagens förhandlingar som inleds med en andakt.
Här följer lite information inför dagen (för dig som vill veta mer):
Först blir det en genomgång av 2020 års verksamhet, ekonomi (här finns förklaringar och kommentarer) och styrelsens ansvarsfrihet. För räkenskaperna finns en auktoriserad samt en ”förtroendevald” revisor. Det finns också två sakrevisorer. De har till uppgift att titta på hur förbundsstyrelsen under året drivit Svenska Kyrkans Unga. Har de genomfört beslut som fattades under förra Riksårsmötet? Har de tagit tag i de frågor som dykt upp under året? Följer de stadgarna?

Efter det följer förhandlingar om vad Svenska Kyrkans Unga ska göra i framtiden: förslag som finns i propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna.

Inga beslut fattas under förmiddagen utan de samlas till eftermiddagen i en speciell beslutssession.

Hur fungerar det digitala årsmötet?
Svenska Kyrkans Ungas årsmöte är ”representativt”. Det betyder att det är distrikten (13 till antalet – följer Svenska kyrkans stiftsindelning) som tilldelas mandat. Antalet avgörs av hur många medlemmar som finns i de lokalavdelningar som är aktiva. Riksårsmötet har totalt 149 mandat. Så här är fördelningen vid årets Riksårsmöte:
Uppsala 14 • Linköping 9 • Skara 18 • Strängnäs 10 • Västerås 10 • Växjö 9 • Lunds 15 • Göteborg 11 • Karlstad 10 • Härnösand 11 • Luleå 7 • Visby 0 • Stockholm 25
Alla distrikt (utom Luleå) har samlat sina ledamöter på en plats (som ett miniläger). Ofta är de på stiftskansliet eller på en stifts-/lägergård.
Varje ombud har en egen uppkoppling via dator/”padda”/telefon – men på varje plats finns en dator avsedd som ”talarstol”. Det är bara den datorn som deltar med bild – och där ställer sig den ledamot som vill säga något i debatten (i Zoom). När det är dags för omröstning görs det genom varje ledamots uppkoppling (i VoteIT).

Torsdag 5 aug
17.45 Idétorget avslutas och mötet håller en kvällsandakt.
14.30 Diskussionerna (via textinlägg) förs flitigt i VoteIT (programmet årsmötet använder för diskussioner och omröstningar). Alla ärenden på föredragningslistan kan debatteras. Flest inlägg har hittills kommit kring motion ett och två. Diskussionerna är inte öppna för andra än deltagarna.
Motionshäftet hittar du här.
Propositionerna finns i det här häftet.
Länkar till alla handlingar finns här.
11.00 Mötet ajourneras till kl 09.00 i morgon bitti. Efter lunch startar Idétorget. Där får deltagarna möjlighet att diskutera och ta del av förslag i motioner och propositioner.
10.57 Ordförande berättar om vilka tider som gäller idag.
10.53 Presidiet meddelar att ”Presentation av verksamhet och bokslut 2020” finns i VoteIT. Verksamhetsberättelsen hittar du här.
Årsredovisningen finns i två dokument: I ekonomihandlingarna finns en ”populärversion” av årsredovisningen samt kommentarer. Här finns den undertecknade årsredovisningen.
10.47 Valberedningens förslag till förbundsstyrelse och revisorer presenteras.
10.41 Sammanträdesordningen och föredragningslistan fastställs utan ändringar. De finns i häftet ”Övriga handlingar”.
10.38 Val av tre justerare tillika rösträknare.
Oskar Bailar Edholm, Strängnäs, Rasmus Christensen, Skara och Daniel Andersson, Västerås utses.
10.20 Årets RÅM-låt spelas upp. Se den här.
10.17 En hälsning spelas upp från Biskop Eva i Härnösands stift.
10.14 Val av mötesordföranden och sekreterare:
Clara Olsson, Josefin Linderås och Noa Edwardsson väljs till ordförande.
Victor Månsson, Hampus Stensson och Mårten Bjöörn Andersson väljs till sekreterare.
10.10 Beslutar fattas om att årsmötet är behörigt utlyst.
10.08 Röstlängden fastställs till 120 ombud. Hur många ombud som är närvarande kommer att justeras löpande under mötet. Den som behöver lämna mötet meddelar det till presidiet så en eventuell ersättare kan träda in.
10.00 Förbundsordförande Jakob Schwarz inleder mötet med personliga reflektioner utifrån fyra år som ordförande. Han tänder årsmötesljuset och öppnar mötet genom att slå klubban i bordet
09.45 Morgonandakten inleds.
09.00 Incheckningen startar (kl 09.40 är 159 deltagare inloggade). Det är det blivande presidiet som släpper in deltagarna i Zoom.

Måndag 2 aug
Nu laddar vi inför RÅM! På torsdag börjar incheckningen kl 08.30.
Kl. 09.45 är det morgonbön och själva mötet startar kl 10. Här finns Ramschemat för hela mötet.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.