Riksårsmötet 2021

Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året.

Anmälan

Anmälan öppnar på Svenska Kyrkans Ungas Medlemssidor den 15 mars 2021.

Ombud och ersättare väljs av distrikten på distriktsårsmöten under våren. För att vara behörig att delta som ombud eller ersättare behöver du vara medlem 0-30 år i en lokalavdelning i det distrikt du representerar på Riksårsmötet.

Du kan alltid själv logga in och kontrollera om du är anmäld på Riksårsmötets sida på Medlemssidorna, och du kan ändra din anmälan på Medlemssidorna fram tills anmälan stänger den 31 maj. I mitten på juni skickas bekräftelsemejl eller bekräftelsebrev hem till dig på den adress du har angett på Medlemssidorna, då kan du kolla att uppgifterna i bekräftelsen stämmer med din anmälan. Om du inte får någon bekräftelse innan 30 juni behöver du kontakta förbundskansliet!

En inloggningslänk till det digitala årsmötet kommer att skickas till den e-postadress du har angett på din sida på Medlemssidorna. Kolla att den stämmer!

Avanmälan

Du kan själv avanmäla dig på Medlemssidorna till och med den 31 maj. Den 1-30 juni är det möjligt att göra avanmälningar genom att mejla till unga@svenskakyrkan.se. Om du inte fått bekräftelse på din avanmälan inom en vecka, hör av dig igen. Kommer din avanmälan in efter 30 juni hör vi av oss till dig efter den 27 juli.

Mandatfördelning

Antalet ombud och ersättare som varje distrikt får skicka baseras på hur många aktiva lokalavdelningar varje distrikt hade under 2020. Till och med den 15 mars har lokalavdelningarna tid på sig att uppdatera sina uppgifter på Medlemssidorna och visa att de varit aktiva under 2020. Senast den 25 mars kommer mandatfördelningen att vara klar och meddelas till distrikten.

Motioner

Förslag till Riksårsmötet, motioner, kan skickas in av en medlem, en lokalavdelning eller ett distrikt. Sista datum för att skicka in motioner är 31 maj. Mejla eller posta din motion, som måste vara underskriven av motionären eller motionärerna, till förbundskansliet och förbundsordförande Jakob Schwarz.

Postadress:
Svenska Kyrkans Unga
Jakob Schwarz
Västra Ågatan 16
753 09 Uppsala
 
Som scannad fil till jakob.schwarz@svenskakyrkan.se

Du får veta mer om hur du skriver en motion: Här

Du hittar en film om att skriva motioner som Svenska Kyrkans Ungas demokratigrupp har gjort: Här

Handlingar

Alla handlingar, som propositioner (förslag från styrelsen), motioner, ekonomihandlingar med mera kommer att läggas upp här på hemsidan under fliken Handlingar, allteftersom de blir klara.