Att vara lokalavdelning

Varför lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga?

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.”

Svenska Kyrkans Unga är Svenska kyrkans barn- och ungdomsorganisation. Genom att ha en lokalavdelning i församlingen/pastoratet möjliggör ni för barn och ungdomar blir en del av en större gemenskap som sträcker sig över hela landet.

Det är roligt att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga!

Du som är medlem har möjlighet att delta på läger och utbildningar, bara hänga och vara dig själv, dela tro och liv, öva dig i demokrati och massor med annat kul. I Svenska Kyrkans Unga är det dessutom du som är medlem som bestämmer.

Finns det ingen lokalavdelning i din församling/pastorat? Läs mer här om hur du gör.

Vad kan ni göra i en lokalavdelning?

Lokalavdelningen består av barn och unga i församlingens verksamhet och behöver ha återkommande verksamhet. Hur ofta ni träffas bestämmer ni själva. Det kan vara en gång i veckan, en gång i månaden eller fem gånger om året. Vad ni gör på era träffar bestämmer ni själva tillsammans med gruppens ledare. Ni kan till exempel sätta upp en teaterpjäs, prata om vem Jesus är, sjunga i en kör, åka på en skidresa eller helt enkelt träffas och fika. Alla dessa saker och mycket mer räknas som återkommande verksamhet.

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller  ring distriktsordförande Malva Larsson 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.