De Ungas Kyrkomöte (DUK)

De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare (utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distriktsårsmöten) för att diskutera och skriva motionssvar till utvalda motioner som har kommit in till kyrkomötet.

Sedan 2016 följs De Ungas Kyrkomöte också upp med ett Forum, där deltagare från De Ungas Kyrkomöte träffar några av  kyrkomötets ledamöter.

Under De Ungas Kyrkomöte 2022 samlades ombud från hela landet för att skriva motionssvar. Du kan läsa dessa på länken nedanför.

Motioner och motionssvar 2022

 

Alla distrikt utser fem medlemmar till De Ungas Kyrkomöte. Vill du veta mer, är intresserad av att själv delta eller vill nominera någon annan medlem kan du skicka e-post till uppsalavalberedning@svenskakyrkansunga.se

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Malva Larsson 018-68 07 53

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.