De Ungas Kyrkomöte (DUK)

De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare (utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distriktsårsmöten) för att diskutera och skriva motionssvar till utvalda motioner som har kommit in till kyrkomötet.

Sedan 2016 följs De Ungas Kyrkomöte också upp med ett Forum, där deltagare från De Ungas Kyrkomöte träffar några av  kyrkomötets ledamöter.

Alla distrikt utser  fem medlemmar till De Ungas Kyrkomöte. Vill du veta mer, är intresserad av att själv delta eller vill nominera någon annan medlem kan du skicka e-post till uppsalavalberedning@svenskakyrkansunga.se