Styrdokument

Här kan du hitta olika policydokument, riktlinjer, stadgar, årsmötesprotokoll och andra viktiga dokument.

Policydokument

Policydokument och riktlinjer finns till för säkerställa att Svenska Kyrkans Ungas syfte finns med i allt vi gör. De är fastställda av distriktsstyrelsen och tillämpas av distriktet.

Drogpolicy

Krisplan för brand

Policy för sociala medier

Tillgänglighetspolicy

Resepolicy

Foto-och filmpolicy

Stadgar

Stadgar är varje förenings egna regelverk.

Lokalavdelningar

Varje lokalavdelning är fri att skriva sina egna stadgar, undantaget de tre första paragraferna som är samma för hela organisationen. Det är paragraferna som handlar om organisationens syfte, hur organisationen ser ut och vilka former för medlemskap som finns.

Alla lokalavdelningar ska spara sina stadgar på Medlemssidorna under rubriken ”organisationsfil”. Läs mer i manualen för Medlemssidorna om hur du gör det.

Manualen till medlemssidorna

För lokalavdelningar som inte vill skriva egna stadgar går det bra att använda det här förslaget:

Normalstadgarna för lokalavdelning

Här finns också en förklaring:

Förklaring till normalstadgarna

Distriktet

Stadgarna för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift hittar du här (antagna 2021).

Förbundet

Här hittar du mer information om Svenska Kyrkans Ungas stadgar.

Årsmötesprotokoll

Här hittar du protokoll från det senaste årsmötet, kommande protokoll kommer också att läggas upp här någon månad efter avslutat årsmöte. Vill du ha ett protokoll från tidigare årsmöten? Hör av dig enligt uppgifter nedan.

Årsmötesprotokoll 2021


Frågor?

Kontakta uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.