pilgrimsBarn

Låt oss vandra i en gemenskap

pilgrimsBarn är ett arrangemang vänder sig till barn i åldern 6–12 år.

Syftet med pilgrimsBarn är att barnet är i centrum genom att lära sig att ta ansvar, växa i sin egen tro och vara en del av församlingens gemenskap. pilgrimsBarn vill skapa utrymme där barn själva får tänka stort och självständigt.

pilgrimsBarn är en del av Svenska kyrkan och i Svenska kyrkan är måltiden viktig. Både när vi möts runt fikabordet, runt lägerelden eller runt nattvardsbordet. Som pilgrimsBarn får du vara delaktig i förberedelserna med måltiden och delta i nattvardens gemenskap, dit föräldrar och familj självklart också bjuds in.

Att vara pilgrimsBarn är att tillsammans upptäcka mer av vår omgivning, oss själva och varandra. Genom vandring får vi följa i andras fotspår och själva lämna spår som andra kan följa. Att vara ett pilgrimsBarn är att nyfiket möta det som väntar bakom nästa vägkrök och att våga släppa taget om det vi känner till. pilgrimsBarn är att få bäras av tillit till att vi kommer att möta kärlek och omsorg på vägen, det många kallar Gud.

 

Församlingen väljer själv om hela verksamheten för åldersgruppen är utifrån pilgrimsBarn, om det är en speciell grupp som är pilgrimsBarn, eller så går det att bjuda in till speciella pilgrimsBarnsveckor. Gruppen får på sina träffar arbetar med olika berättelser om till exempel ett helgon och vandra med hjälp av pilgrimens perspektiv. Barnen är aktiva ute i naturen, de får tillverka och använda sig av pilgrimens olika redskap, exempelvis vandringsstav.

 

Mer information 

Mer information hittar du i flikarna till höger.

För frågor hör av dig till uppsalabarn@svenskakyrkansunga.se eller ring till distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.