pilgrimsBarnsmässa

pilgrimsBarn är en del av Svenska kyrkan och i Svenska kyrkan är måltiden viktig. Både när vi möts runt fikabordet, runt lägerelden eller runt nattvardsbordet. Som pilgrimsBarn får du vara delaktig i förberedelserna med måltiden och delta i nattvardens gemenskap, dit föräldrar och familj självklart också bjuds in. Vi har tagit fram en manual för att fira pilgrimsBarnsmässa.

Mässan är inspirerad av en berättarmetod som heter Godly play. Manualen är
till för ledaren och delas inte ut till deltagarna. Det är viktigt att öva ordentligt
så att flödet mellan instruktionen/rörelsen och orden finns. Använd gärna en
stund efter mässan till att tillsammans reflektera över vad ni varit med om
och fånga upp eventuella frågor.

PilgrimsBarn – en manual för mässa (utskrift A4)

PilgrimsBarn – en manual för mässa (A5-häfte)

Här finns ett brev om vad nattvard är som du kan dela ut till pilgrimsBarnens vårdnadshavare.

PilgrimsBarn och nattvarden

 

Frågor?
Kontakta uppsalabarn@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Joel Daniels 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.