Stadgar

Stadgar är varje förenings egna regelverk.

Lokalavdelning
Alla lokalavdelningar behöver ha stadgar, dessutom ska de ha laddats upp de på Medlemssidorna. Läs mer i manualen för Medlemssidorna om hur du gör det.

Nedan kan du ladda hem stadgarna genom att klicka på länken. Det finns också en förklaring till dem.

Normalstadgarna för lokalavdelningar

Förklaring till normalstadgarna

Distriktet
Stadgarna för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift hittar du här  (antagna 2021).

Förbundet
Här hittar du mer information om Svenska Kyrkans Ungas stadgar.

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring distriktsordförande Malva Larsson 018-68 07 53

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.