Stadgar

Stadgar är varje förenings egna regelverk.

Stadgarna för Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift hittar du här  (antagna 2020).

Alla lokalavdelningar behöver ha stadgar uppladdade på Medlemssidorna under rubriken ”organisationsfil”. Läs mer i manualen för Medlemssidorna om hur du gör det.

Nedan kan du ladda hem stadgarna genom att klicka på respektive länk.

Lokalavdelning

Förslag till normalstadgar

Förbundet

Gå in på Svenska Kyrkans Unga på förbundsnivås hemsida för att se de stadgar som gäller för organisationen på förbundsnivå. Här hittar du länken.

Frågor?
Kontakta uppsalademokrati@svenskakyrkansunga.se
eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson 018-68 07 16

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.