Distriktsstyrelsen

Torsdagen den 28 februari meddelade distriktsordförande Tina Östling att hon på egen begäran väljer att avsluta sitt uppdrag som distriktsordförande med omedelbar verkan. Detta eftersom hon inte har möjlighet att lägga den tid som krävs för uppdraget. Vice ordförande Olivia Lundegårdh tar därför över Tinas ansvarsområden fram till distriktsårsmötet, den 26–28 april.

Resten av distriktsstyrelsen träffades söndagen den 3 mars för att tillsammans ta fram en plan för hur arbetet ska fördelas mellan ledamöterna de kommande veckorna.

Har du några frågor? Hör då av dig till uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se eller ring stiftskonsulent Johanna Knutsson på 018-68 07 16.

 

Olivia Lundegårdh, vice distriktsordförande

Född: 1997
Lokalavdelning: Holy Helga, Uppsala

Kontakta Olivia på:
e-post: uppsalaordforande@svenskakyrkansunga.se
telefon: 018 – 68 07 53

 

Anna Sohlberg, ledamot

Född: 1995
Lokalavdelning: Gävle Heliga

 

Axel Hellstrand, ledamot

Född: 1995
Lokalavdelning: Enköpings församling

 

Emma Svärd, Ledamot

Född: 1997
Lokalavdelning: Enköpings församling

 

Johan Sundbäck, Ledamot

Född: 1994
Lokalavdelning: Gamla Uppsala församling

 

Felicia Hovryd, Ledamot

Född: 1996
Lokalavdelning: Enköpings församling

 

 

Andreas Sjödin, Ledamot

Född: 2002
Lokalavdelning: The Holy Squad

 

Linda Alvin, Ledamot

Född: 1997
Lokalavdelning: Håbo pastorat

 

Alfred Bellander, Ledamot

Född: 2000
Lokalavdelning: Ovansjö-Järbo pastorat

 

Elias Eriksson, Ledamot

Lämnade sin plats i augusti.

Född: 2003
Lokalavdelning: The Holy Squad

 

Tina Östling, Distriktsordförande

Lämnade sin plats i februari.

Född: 1998
Lokalavdelning: Ockelbo

 

Kontakt:
Om du vill kontakta distriktsstyrelsen eller någon i styrelsen, kan du nå dem via uppsaladistrikt@svenskakyrkansunga.se